Random Image
Katedra animované tvorby (KAT)
DIPLOMOVÉ PRÁCE - Katedra animované tvorby  
       
číslo Příjmení a Jméno Titul Poznámka
1991/1 Lesniak Milan Vývoj kresleného filmu v ostravském studiu Krátkého filmu bcr - ruční
1992/1 Dvořáková Cilka Spolupráce trojice Born, Doubrava, Macourek na moralitách pro dospělé bcr - ruční
1992/2 Kubant Pavel Vývoj a specifikace animace v kontextu vývoje kultury (Od pravěku do roku 1920) bcr - ruční
1992/3 Milerová Barbora Filmový trik bcr - ruční
1992/4 Paumerová Marie Dvakrát Edgar Allan Poe v díle Jana Švankmajera bcr - ruční
1992/5 Pecha Ondřej Filmové adaptace dětské literatury ve tvorbě Gene Deitche bcr - ruční
1992/6 Švec Vladimír Objevné hledačství Václava Bedřicha bcr - ruční
1992/7 Vosecký Martin Tvorba animovaných filmů v podmínkách tržní ekonomiky bcr - ruční
1992/8 Zvěřina Miloš Svět animovaných filmů Jiřího Barty mgr - ruční
1993/1 Dlouhá Barbora Film "Fantazie" Walta Disneye v kontextu s jeho prvními celovečerními kreslenými filmy bcr - ruční
1994/1 Černega Petr Parodie a parodické prvky v animovaném filmu bcr - ruční
1994/2 Javůrková Barbara Úvaha o reklamě bcr - ruční
1995/1 Hanák Radek Formy a užití elektronické audiovizuální multimediální tvorby bcr - multimédia
1995/2 Rogožina Oksana Rozbor celovečerního filmu Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku bcr - ruční
1995/3 Smrčka Jan Techniky a výtvarné prosředky kresleného filmu bcr - ruční
1995/4 Švec Michal Několik otazníků nad úlohou výtvarníka v kresleném filmu bcr - ruční
1995/5 Tyllerová Michaela Kombinace animačních technik ve filmech Jana Švankmajera bcr - ruční
1995/6 Klimt Aurel Triková a výtvarná složka trikových filmů Karla Zemana bcr - ruční
1996/1 Bergmann Daniel Česká videoartová tvorba bcr - multimédia
1996/2 Bergmannová Michaela Nový žánr a jeho médium bcr - multimédia
1996/3 Fibrich Lukáš Filmová tvorba Pavla Koutského bcr - ruční
1996/4 Procházková Maria Večerníček a jeho estetické, etické a sociologické aspekty bcr - ruční
1997/1 Pašš Patrik Šedá skvrna bcr - multimédia
1997/2 Wdowiak Longin Průniky a doteky animovaného filmu s filmem hraným bcr - ruční
1997/3 Žabka Michal Hermína Týrlová - zlínské období tvorby bcr - ruční
1998/1 Beranová Dominika Estetika triku mgr - multimédia
1998/2 Bubeníček Jan Optimální model studia animovaného filmu bcr - ruční
1998/3 Koudela Šimon Animace jako svébytná forma vyjádření filmového tvůrce na konci 20. století bcr - ruční
1998/4 Kubátová Markéta "Zvoník od Matky Boží" jako román, hraný film a animovaný film bcr - ruční
1998/5 Lauf Alexander Režijní postupy v díle Stevena Spielberga s přihlédnutím k trikové složce bcr - multimédia
1998/6 Švankmajer Václav Tvorba bratří Quayů bcr - ruční
1999/1 Anděra Ondřej Poetika videoklipů 90-tých let bcr - multimédia
1999/2 Hořínková Lenka Skrytý svět ve filmech Jiřího Barty bcr - ruční
1999/3 Luňák Tomáš Nick Park a jeho filmy bcr - ruční
1999/4 Pašš Patrik Červená skvrna mgr - multimédia
1999/5 Procházková Maria Filmové titulky mgr - ruční
1999/6 Súkup David Filmová loutka bcr - ruční
1999/7 Šimková Lucie Mluvené slovo v animovaném filmu bcr - ruční
1999/8 Tyllerová Michaela Prostor v kresleném filmu mgr - ruční
1999/9 Klimt Aurel Specifika poloplastického filmu mgr - ruční
2000/1 Kubátová Markéta Rozdíl mezi hraným a animovaným filmem z hlediska animátora mgr
2000/2 Držiak Norbert Comics a animovaný film bcr
2000/3 Žabka Michal Animace netradičních materiálů se zaměřením na film "Sněhulák" mgr
2000/4 Prchalová Jana Světlo v animovaném filmu bcr
2000/4 Doskočil Radek Současný americký kreslený seriál bcr
2000/5 Zajíček Jan Trendy multimediální tvorby a jejich vazba na současnou kinematografii bcr - multimédia
2000/6 Vondrášková Markéta Interaktivita bcr - multimédia
2001/1 Kirschner Miloš Působení multimediálních děl na lidskou psychiku bcr - multimédia
2002/1 Suk Aleš Nefigurativní film aneb Výtvarné tendence a experiment ve filmu bcr
2002/2 Sunková Lucie Animace v českém a slovenském hraném filmu mgr
2003/1 Švankmajer Václav Naivista Georges Méliés mgr
2003/2 Bubeníček Jan Informační databáze tvůrců českého animovaného filmu mgr
2003/3 Mikulcová Kateřina Propaganda v animovaném filmu bcr
2003/4 Durdil Zdeněk Film a divadlo - mediální nástroje animace bcr
2003/5 Duda Martin Digitální zpracování kreslené animace bcr
2003/6 Suša Jan Tradice japonského umění v tvorbě Kihachira Kawamota bcr
2003/7 Macenauerová Jana Interaktivní aplikace na internetu coby umělecký artefakt mgr - DAT
2003/8 Mikota Jan Tvůrčí možnosti interaktivní tvorby mgr - DAT
2004/1 Doskočil Radek Ženský přístup v animovaném filmu mgr
2004/2 Súkup David Databáze tvůrců českého animovaného filmu II mgr
2004/3 Anděra Ondřej Film jako rekonstrukce vnitřních obrazů: Analýza vlastní tvůrčí metody mgr - DAT
2004/4 Luňák Tomáš Saul Bass: Filmové titulky mgr
2004/5 Kukal Adrian Vliv komiksu na filmovou řeč bcr
2004/6 Šestáková Andrea Werner Herzog mgr - DAT
2005/1 Dufková Kristina Techniky animace ve filmech Caroline Leaf bcr
2005/2 Bubáková Dana Cesty ke vnímání symboliky v animovaném filmu bcr
2005/3 Pixa Libor Tvorba 3D animovaného počítačového filmu bcr
2005/4 Kirschner Miloš Obraz mgr - DAT
2005/5 Vondrášková Markéta Wim Wenders mgr - DAT
2005/6 Zajíček Jan Možnosti zpracování elektronického obrazu pro filmovou poetiku mgr - DAT
2005/7 Držiak Norbert Vztah animační technologie k tématu a k žánru animovaného filmu mgr
2005/8 Štěpánek Petr Povaha současných filmových sdělení. Komunikace zdánlivá, možná a nadějná bcr - DAT
2005/9 Suk Aleš Smrt a její alternativní motivy ve filmové tvorbě mgr - DAT
2006/1 Kupšovský Daniel Vztahy a struktura záběrů v multimediálním díle mgr - DAT
2006/2 Tomič Miloš Vztah člověka s předmětem v animovaném filmu mgr - DAT
2006/3 Ševčík Ondřej Nonverbální film a Godfrey Reggio mgr - DAT
2007/1 Bohuslav Jan Databáze tvůrců českého animovaného filmu IV bcr
2007/2 Kukal Adrian Databáze tvůrců českého animovaného filmu V mgr
2007/3 Vokjan Viktor Poetické mýty Stana Brakhage mgr - DAT
2007/4 Durdil Zdeněk Projekce ve scénickém prostoru mgr
2007/5 Vondráčková Zuzana Percepce animovaného filmu bcr
2007/6 Glaser Lukáš Bedřich Glaser - animátor, režisér bcr
2007/7 Znášiková Jana Výtvarno vo filmovom obraze mgr - DAT
2007/8 Duda Martin Digitální filmové triky mgr
2007/9 Cechl Jan Žánr z hraného filmu interpretovaný animovaným bcr
2007/10 Rosová Helena Zkušenost s ploškovou animací bcr
2007/11 Grimmová Denisa Působení pohádky na duchovní vývoj dítěte bcr
2007/12 Holásková Kateřina Gag a groteska v českém animovaném filmu bcr
2008/1 Hájek Tomáš Anime - Charakteristika amimačního stylu bcr
2008/2 So Young Park Rozbor zobrazení hlavních postav filmu Innocence - prostřednictvím srovnání se snímkem Ghost in the Shell bcr
2008/3 Ishida Kaoru "Satiemania" - Animovaný film tematizující svět hudby bcr
2008/4 Kýrová Aneta Animace z hlediska cílových skupin bcr
2008/5 Mikušová Stanislava Využití digitální technologie pro kreslenou animaci mgr
2009/1 Bubáková Dana Michel Gondry - Army of me mgr
2009/2 Dufková Kristina Caroline Leaf a její neobyčejné filmy mgr
2009/3 Atienza Juan de Dios Marfil Chihiro a cesta hrdiny mgr
2009/4 Hetmerová Alexandra Estonská animace 1. díl bcr
2009/5 Minářová Marie Pointa v animovaném filmu bcr
2009/6 Kačerovská Kateřina Poloplastická loutka a ostatní animační technologie bcr
2010/1 Římánková Jitka Večerníček, český fenomén bc
2010/2 Barta František Databáze tvůrců českého animovaního filmu VI bc
2010/3 Provazníková Pavla Studio Pixar bc
2010/4 Hájek Tomáš Rodinný animovaný film jako fenomén současnosti mgr
2010/5 Kim Eunsue Lekce Švankmajer mgr
2010/6 Delgado Laura Victoria Historka mezi čarami historie Pavlátová) mgr
2010/7 Pixa Libor 3D počítačová animace v hraném filmu mgr
2011/1 Vybíralová Martina Hudba a ruchy v animovaném filmu bc
2011/2 Bartošová Kateřina Zvuk v animovaném filmu bc
2011/3 Mráz Matěj Čtyřlístek - příprava celovečerního 3D filmu bc
2011/4 Žabková Aneta Téma hrůzy a děsu v českém animlovaném filmu mgr
2011/5 Balej Petr Jan Švankmajer - inspirace literaturou a divadlem bc
2011/6 Samohel Ondřej Demoscéna bc
2012/1 Bohuslav Jan Animovaná tvorba Libuše Čihařové mgr
2012/2 Máj Martin Neanimační filmová loutka bc
2012/3 Vizár Matúš Náboženská tematika v satirickom seriáli South Park bc
2012/4 Won Sangeun Propaganda v korejském animovaném filmu bc
2012/5 Lomov Vladimír Anime: zvláštní výrazové prostředky bc
2012/6 Hoffová Michaela Mamoru Oshii a jeho Ghost in the Shell bc
2012/7 Cechl Jan Jim Henson - Od muppetů po animatronické postavy mgr
2012/8 Park Soyoung Rozbor obrazů objevujících se v díle Noční motýl mgr
2012/9 Ishida Kaoru Vizualizace hudby v animovaném filmu mgr
2013/1 Karhánková Kateřina Organizace týmové práce při tvorbě animovaného filmu bc
2013/2 Bucharina Elena Mistři uralské animace mgr
2013/3 Hetmerová Alexandra Současná estonská animace mgr
2013/4 Jarošová Marie Příběh vs. Hra v animovaném filmu mgr
2013/5 Kouřil Jakub Tvorba Sylvaina Chometa mgr
2013/6 Chwistková Martina Smrt a zmrtvýchvstání v příbězích bc
2013/7 Nováčková Jana Kristýna Intuice v animovaném filmu bc
2014/1 Vybíralová-Mrázová Martina Animátor loutkových filmů mgr
2014/2 Rosová Helena Plošková a loutková animace - Anatomie Loutky mgr
2014/3 Wilhelm Prokop Futurama mgr
2014/4 Dolejší Ondřej Historie a vývoj videohry s důrazem na využití animace bc
2015/1 Břicháčková Klára Jiné filmy Anthony McCalla bcr
2015/2 Sekela Stanislav Stylizace charakterů v animaci bcr
2015/3 Nováková Hana Robinson Crusoe - srovnání animovaného a hraného filmu bcr
2015/4 Náprstek Martin Estetika digitální animace bcr
2015/5 Mészáros Šimon Výrazové prostředky ve filmu Mind Game bcr
2015/6 Berger Marek Využití herecké akce v animaci bcr
2015/7 Lomov Vladimír Estetika anime mgr
2015/8 Won Sangeun Politika, animace a komiksy - Cenzury anim. filmů v Jižní Koreji mgr
2015/9 Hoffová Michaela Gender, identita a sexualita v japonském anime mgr
2015/10 Máj Martin Malý pán mgr
2016/1 Saska Jan Filmové postupy v komiksu bc
2016/2 Stejskalová Bára Anna ASMR - Taktilní fenomény bc
2016/3 Trnka Matyáš Pláště - Nerealizované projekty bc
2016/4 Zajíčková Žofie Digitální komiks bc
2016/5 Javora Ondřej Animovaná díla a edukace mgr
2016/6 Kokolia Jan Animace v interaktivním prostředí aplikací využívajících nové technologie mgr
2016/7 Nováčková Jana Kristýna Emoce v animovaném a hraném filmu mgr
2017/1 Šafus Martin Ryan Chrise Landretha bcr
2017/2 Nguyen Cam Van Animovaný dokumentární film jako prostředek osobní zovědi bcr
2017/3 Pošta Martin Videoherní animace bcr
2017/4 Karhánková Kateřina Specifika tvorby zvukové složky animovaného filmu mgr
2018/1 Halířová Barbora Animované televizní seriály pro děti bc
2018/2 Těrpugov Jevgenij Gag v tvorbě Alexandra Tatarského bc
2018/3 Kovandová Tereza Siluetová animace - autoři a technologie bc
2018/4 Kokoliová Lucie Vliv animace na nejmladší generaci bc
2018/5 Smatana Martin Animovaný videoklip mgr
2019/1 Nora Štrbová Fenomén deepfake: Nejen hrozba budoucnosti bc
2019/2 Alžběta Suchanová Animace a myšlení bc
2019/3 Daria Kashcheeva Použití herce a lidského těla v současné animovan tvorbě (2000 léta) bc
2019/4 Petra Feňďová Animácia a jej prínos žánru kyberpunku od 80. rokov 20. storočia po súčasnosť bc
2019/5 Marek Náprstek Skutečnější než život mgr
2019/6 Dávid Štumpf Nové distribučné platformy pre krátky animovaný film a animovaný seriál mgr
2020/1 Anna Paděrová Animace malbou na skle bc
2020/2 David Daenemark Problematika sexu a násilí v loutkovém filmu bc
2020/3 Matouš Svěrák Monomýtus a Rick and Morty bc
2020/4 Michaela Mihaliyová Sexualita ako vyjadrovací prostriedok v ženskom animovanom filme bc
2020/5 Petr Mischinger Rozdíl mezi analogovou a digitální ploškovou animací bc
2020/6 Ekaterina Bessonova Realistická vs stylizovaná 3D animace v počitačových hrách bc
2020/7 Bára Anna Stejskalová Animace a Virtuální Realita mgr
2021/1
Anna Heribanová
Látky pozměňující vědomí v animované tvorbě pro děti
bc
2021/2 Daniela Hýbnerová Anastázie – Jak ztvárnit tragickou historickou událost skrz rodinný animovaný film bc
2021/3 Mačáková Mišejková Alžběta Výtvarná estetika v animovaných filmech pro děti bc
2021/4
Filip Kraus
Komiksové adaptace ve filmu
bc
2021/5 Kim Eunhye Jídlo a jeho role v korejských a japonských médiích bc
2021/7
Nguyen Cam Van
Psychorealismus v animovaném dokumentárním filmu
mgr
2022/1
Jitka Skálová Nemikinsová
Prostředky pro vyprávění příběhu v digitální malbě
bc
2022/2 Adéla Križovenská Animátor a zvukár ako jeden tím bc
2022/3 Mikoláš Fišer Řízení produkce animovaného díla v 21.století bc
2022/4 Viktorie Štěpánová Vizualizace hudby v animovaném videoklipu bc
2022/7
Petra Feňďová
Walt Disney a nové adaptácie kreslených klasík
mgr
2023/1
Ester Kasalová
Přístup k současné animované tvorbě pro děti z pohledu českých a slovenských tvůrců
bc
2023/2 Eva Matejovičová Adaptácia knihy v detskom animovanom filme bc
2023/3 Wielandová Mascha Luna Animovaná realita Isao Takahaty bc
2023/4
Daria Kashcheeva
Archetyp Death Mother neboli "Mrtvé mateřství" ve filmu
mgr
2023/5 Petra Feňďová Walt Disney a nové adaptácie kreslených klasík mgr
2023/6 Lucie Vostárková Úloha výtvarné stránky ve filmech studia Cartoon Saloon mgr
2023/7 Tereza Kovandová Pohyblivá ilustrace mgr

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY