logo FAMU
Katedra animované tvorby (KAT)

O KATEDŘE ANIMOVANÉ TVORBY

vychází ze základního estetického názoru, že animovaný film je jedním z druhů dramatického umění. Základem tvorby našich studentů je krátký animovaný film, který je svébytným uměleckým filmovým formátem a zároveň východiskem pro jiné druhy a formy animace. Vedeme studenty k tomu, aby jejich filmy byly sdělné a komunikovaly s divákem, klademe důraz na animační ztvárnění i na estetickou hodnotu jejich prací.
 

VÝUKA NA NAŠÍ KATEDŘE JE ROZDĚLENA NA DVA STUPNĚ:

  • BAKALÁŘSKÝ (6 SEMESTRŮ)

  • MAGISTERSKÝ (4 SEMESTRY)

V bakalářském studiu se studenti učí zvládnout film od počátečního námětu po finální realizaci, tento stupeň studia je více zaměřen na praktické znalosti všech aspektů tvorby animovaného filmu.

V 1. a 2. ročníku bakalářského studia vytvářejí studenti praktická cvičení, při jejichž tvorbě mají dostatečný prostor k vyjádření vlastní individuality. Tato cvičení tvoří klauzurní soubor, hodnocený klauzurní komisí, jehož kladné hodnocení je nezbytnou podmínkou postupu do dalšího ročníku.

Do magisterského studia jsou přijímáni studenti s jasnou uměleckou vizí i prokazatelnými předchozími výsledky. V průběhu studia mají možnost prohlubovat své vzdělání a (vedle dalších projektů) vytvořit svůj mistrovský film.

Studenti 3. ročníku bakalářského studia a 1. a 2. ročníku magisterského studia realizují své filmy v některé ze 4 tvůrčích dílen.

 

VÝUKOVÝ SYSTÉM KAT

je postaven na principu volitelnosti jak po stránce odborné, tak teoretické. V rámci kreditového systému si může student profilovat studium teoretických předmětů podle svého zájmu. Odborná výuka vychází z předpokladu, že animace je základní disciplinou animovaného filmu, přičemž nezáleží na tom, je-li vytvářena ručně nebo s pomocí počítače. Zároveň je při výuce kladen velký důraz na rozvíjení režijních a scénáristických schopností. Součástí vzdělání studentů je i jejich přehled o animované světové i domácí tvorbě.

Naším cílem je vychovávat režiséry animovaného filmu jako osobnosti s uměleckou vizí i praktickými dovednostmi, tvůrce, kteří mají filmové a estetické cítění, vzdělání a přehled.

Animace je život! Animace je radost! VIVA LA ANIMAZIONE!

 .
.