Random Image
FAMU International

PRODUCTION TEAM STUDIES

Special one year certified studies in Czech and English

FAMU International and Producing departments open a new one year certified PRODUCTION TEAM STUDIES. Main courses of the program will be taught in Czech, many courses in English. Core of practical exercises consist of co-operation on shooting with FAMU International students. 
Application procedure and all the details are given in Czech, as qualification for application is excellent knowledge of Czech and very good knowlegde of English.

TERMÍNY DRUHÉ VÝZVY:

 

Deadline přihlášky: 15. července

Druhé kolo (pohovor): 25. - 26. července

Rozhodnutí: 2. srpna

Nástup ke studiu: 16. září 

 

   PŘIHLÁŠKA    

NASTARTUJ SVOJI KARIÉRU U FILMU!

Hledáme nadšence, kteří chtějí udělat první krok v kariéře u filmu, domluví se anglicky a nebojí se výzev. Jednoroční intenzivní kurz produkce na FAMU otevírá přihlášky. Deadline podání přihlášky je 15. července 2024 (druhá výzva).

PRODUCTION TEAM STUDIES

FAMU v akademickém roce 2024/25 otevírá prezenční dvousemestrální certifikovaný kurz FAMU International a Katedry produkce – Production Team Studies, vyučovaný v anglickém (cca 80 procent) a českém (cca 20 procent) jazyce.

Studijní plán je navržen tak, aby jsi se během přednášek dozvěděl/a vše o produkci a filmařině. Na speciálních mentorských dílnách se pak naučíš, jak se připravit na natáčení. V neposlední řadě získáš také hromadu praktických dovedností, protože během roku natočíš minimálně 3 krátké filmy.

Samotné studium je zdarma, vyjma specifických akcí během roku, jako je Synchronization week s ostatními studenty anglických programů v Poněšicích, MFDF Jihlava, FAMU Fest a dalších... Nicméně tvá účast je dobrovolná a na festivaly navíc můžeš dostat slevu.

Je důležité zmínit, že nebudeš mít status studenta. Production Team Studies je certifikovaný kurz, který je zakončen certifikátem FAMU s výpisem absolvovaných předmětů a získanými ECTS kredity.

Až zdárně absolvuješ program, můžeš směle naskočit do profesionální produkce, anebo se přihlásit na Katedru produkce, která bude přihlížet k tomu, že jsi roční intenzivní kurz absolvoval/a.

Studium PTS mi umožnilo získat praxi ve filmovém oboru, dovednosti a všeobecný přehled v audiovizuální tvorbě, zdokonalit mojí angličtinu a především poznat spoustu skvělých lidí z celého světa, se kterými jsem dodnes stále v kontaktu. Po absolvování PTS jsem byla přijata na FAMU, což beru jako další benefit.

- Linda Pilková, studentka Katedry Produkce

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Základními podmínkami je věk minimálně 18 let, znalost českého a anglického jazyka (pohovor je veden zčásti v angličtině). Termíny se mohou měnit s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR. 

První kolo

Pro přijetí do prvního kola je třeba vyplnit online přihlášku a přiložit následující dokumenty v českém jazyce a ve formátu PDF.

  • životopis s dosavadním vzděláním a praxí
  • stručný motivační dopis na téma proč tě zajímá filmová produkce
  • seznam 10 filmových děl, která považuješ za podstatná z hlediska svého zájmu a chápání kinematografie
  • úvahu nad vlastními organizačními schopnostmi a samostatností přístupu k řešení problémů (max. 1 normostrana)
  • esej na téma „Krátký film a jeho tvůrčí a společenský potenciál“ (max. 2 normostrany)

Výše zmíněné dokumenty bude vyhodnocovat odborná komise FAMU a vybrané uchazeče pozve do druhého kola. O ne/přijetí do druhého kola budou uchazeči informování do 22. července 2024 na e-mail uvedený v přihlášce.

Druhé kolo

Uchazeči přijati do druhého kola budou pozváni k pohovoru s odbornou komisí. Pohovor bude probíhat dne 25. - 26. července 2024 osobně v Praze na FAMU, pokud situace dovolí, případně zajistíme online možnosti. 

O přijetí či nepřijetí ke studiu bude uchazeč informován e-mailem do 2. srpna 2024. Začátek výuky je plánován na 16. září 2024.