Random Image
Centrum audiovizuálních studií (CAS)

Centrum audiovizuálních studií FAMU

 

Prezentaci Centra audiovizuálních studií najdete na adrese https://cas.famu.cz.

Centrum audiovizuálních studií vyučuje bakalářský a navazující magisterský studijní program Audiovizuální studia. Pohyblivý obraz je jím pojímán jako mezioborový fenomén, který ústí do různých uměleckých forem v souvislostech kina, galerie, veřejného prostoru a informačních technologií. Studium je založeno stejnou měrou na teoretických a praktických předmětech.

V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti a studentky obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretickým uvažováním o nich. Součástí studia jsou předměty z dějin a teorie kinematografie, nových médií a výtvarného umění. Film a pohyblivý obraz jsou nahlíženy z perspektivy kinematografie, jako formy výtvarného umění, ale i jako součásti technických infrastruktur.

V praktické části studia mají studenti a studentky výraznou volnost volby média a formy díla. Studium je zaměřeno na vlastní osvojení principů a myšlenkových postupů v oblasti pohyblivého obrazu, závěrečné práce mohou mít formy videa, filmu, instalace, performance nebo počítačové a internetové aplikace. Studenti a studentky v rámci bakalářského programu získají profesní zkušenosti s tvorbou videa (kamera, střih, zvuk, postprodukce). Dále mohou rozvíjet své znalosti v některém z rozšiřujících směrů, jako jsou galerijní instalace, virtuální realita, interaktivita, 3D grafika, neurální sítě a další.

Centrum audiovizuálních studií je také badatelské a pedagogické pracoviště zajišťující a koordinující celofakultní teoretické a historické předměty v oblasti kinematografie, výtvarného umění a humanitních věd.

Absolventi a absolventky Centra audiovizuálních studií jsou připraveni na samostatnou uměleckou dráhu v oblasti práce s audiovizuálními médii typu videa, filmu, internetu, počítačově generovaných obrazů atd. Jejich intermediální vzdělání – zahrnující obeznámení s historií a teorií audiovizuálních médií stejně jako rozvoj vlastního kritického uvažování o umění – je předurčuje také pro teoretickou, kritickou či kurátorskou činnost v rámci různých kulturních institucí.