logo FAMU
Centrum audiovizuálních studií (CAS)

Prezentaci Centra audiovizuálních studií a informace pro zájemce o studium najdete na http://cas.famu.cz

O centru

Centrum audiovizuálních studií (CAS) je badatelské a pedagogické pracoviště zajišťující a koordinující celofakultní teoretické a historické předměty v oblasti kinematografie a dalších audiovizuálních médií. Zároveň CAS vyučuje studijní obor Audiovizuální studia bakalářského a magisterského stupně. Studium je založeno stejnou měrou na teoretických i praktických předmětech. Film, video a pohyblivý obraz je pojímán jako mezioborový fenomén, který ústí do různých uměleckých forem v souvislostech kina, galerie, veřejného prostoru, internetu a informačních technologií.

V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretickým uvažováním o nich. Součástí studia jsou předměty z dějin a teorie kinematografie, nových médií a výtvarného umění. Film a pohyblivý obraz je nahlížen z perspektivy hrané a dokumentární kinematografie i jako formy experimentální, videoartové, počítačové hry a interaktivní aplikace.

praktické části studia mají studenti výraznou volnost volby média a formy díla. Studium je zaměřeno spíše na principy a myšlenkové rámce pohyblivého obrazu ústící v nové nebo stávající formy videa, filmu, instalace, performance, akce, počítačové a internetové aplikace. Studenti v rámci studijního programu získají profesní zkušenosti s tvorbou videa (kamera, střih, zvuk, postprodukce), dále mohou rozvíjet své znalosti v některém z rozšiřujících směrů, jako je interaktivita, programování, nelineární film, galerijní instalace, nová média, ad.

Absolventi CAS jsou připraveni na samostatnou uměleckou dráhu v oblasti práce s audiovizuálními médii typu videa, filmu, internetu, počítačově generovaných obrazů atd. Jejich intermediální vzdělání – zahrnující obeznámení s historií a teorií audiovizuálních médií stejně jako rozvoj vlastního kritického uvažování o umění – je předurčuje také pro teoretickou, kritickou či kurátorskou činnost v rámci různých kulturních institucí..
.