logo FAMU
Katedra produkce (KP)

 

Harmonogram akademického roku 2020/2021

 

 • 1.10.-23.12.2020                      ZIMNÍ SEMESTR
 • 28.9.-25.10.2020                      Zápis PV a VV předmětů
 • 1.10.2020                                 Imatrikulace
 • 1.10.-6.11.2020                        Přihlášky do BA
 • 2.10.2020                                 Náhradní termín pro zápis do MA studia
 • 6.10.2020                                 Anifilm
 • 25.10.2020                               Ukončení zápisu PV a VV předmětů
 • 27.10-8.11.2020                       Ji.hlava
 • 30.10.2020                               Přihlášení k zimnímu termínu SZZ
 • 5.-12.11.2020                           Mezipatra
 • 13.11.2020                               MODUL – Introduction to the Story-Type Method by Emmanuel Oberg
 • 18.-21.11.2020                         KVIFF 54 ½
 • 19.11.2020                               MODUL – How to Festival
 • 19.11.2020                               Promoce
 • 27.11.2020                               MODUL – Tvorba podcastové série (Dagmar Sedláčková Petr Hátle) (pro všechny ročníky)
 • 18.12.2020                               MODUL – Hudební banka a její využití ve filmové praxi
 • 22.12.2020                               Schůze katedry produkce
 • 4.1.2021                                   Odevzdání VŠKP k zimnímu termínu SZZ BA
 • 6.1.2021                                   Přijímací řízení do BA 1. kolo
 • 25.-27.1.2021                           Přijímací řízení do BA 2. kolo
 • 3.2.2021                                   SZZ BA
 • 3.2.2021                                   Odevzdání názvu a vedoucího VŠKP vedoucí katedry produkce
 • 12.2.2021                                 Odevzdání seznamu VŠKP děkance FAMU (odevzdá Karla a Jakub)
 • 19.2.2021                                 VŠKP do KOSu
 • 19.2.2021                                 Ukončení zápisů atestací za ZS do KOSu
 • 15.2.-7.5.2021                          LETNÍ SEMESTR (kontaktní)
 • 10.5.-23.5.2021                        LETNÍ SEMESTR (bezkontaktní)
 • 1.2.-7.3.2021                            Zápis PV a VV předmětů
 • 7.3.2021                                   Ukončení zápisu PV a VV předmětů
 • 24.-28.3.2021                           Famufest
 • 21.-30.4.2021                           Febiofest
 • 1.5.-15.6.2021                          Přihlášky na kolej HRADEBNÍ
 • 1.6.-18.6.2021                          SZZ BA+MA
 • 1.6.-10.9.2021                          Zápis do vyšších ročníků
 • 3.5.-22.6.2021                          Přihlášky do MA
 • 27.5.-2.6.2021                          Zlín Film Festival
 • 18.6.2021                                 Přihlášky k podzimní SZZ BA+MA
 • 23.7.-1.8.2021                          Letní Filmová Škola (LFŠ)
 • 1.9.2021                                   Odevzdání prací pro přijímací řízení do MA
 • 1.9.-7.9.2021                            Opravné zkouškové období (pro 3. ročník)
 • 1.9.-10.9.2021                          Opravné zkouškové období (mimo 3. ročník)
 • 8.9.-17.9.2021                          SZZ BA
 • 13.9.-24.9.2021                        Přijímací řízení do MA
 • 20.9.-30.9.2021                        SZZ MA
 • 24.9.2021                                 Deadline zápisu do vyšších ročníků
 • 24.9.2021                                 Deadline zápisu do MA studia
 • 30.9.2021                                 KONEC AKADEMICKÉHO ROKU