FAMU
Katedra režie (KR)

Režie

bakalářský
počet studentů: 19

Režie

navazující magisterský
počet studentů: 10


Profil studenta BcA 

Absolvent bakalářského stupně by si měl během tříletého studia ověřit základní profesní úkony filmové a televizní režie tak, aby mohl ve své praxi vykonávat funkce II. režiséra, případně samostatného režiséra menších filmových a televizních formátů.

Profil studenta MgA

Magisterské dvouleté studium směřuje k výchově budoucích tvůrčích osobností, schopných realizovat ty nejnáročnější filmové i televizní projekty. Posluchači jsou zároveň vedeni k hlubší teoretické reflexi tvůrčího procesu formou písemné diplomové práce, jejíž obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky.