FAMU
Katedra dokumentární tvorby (KDT)

Bakalářské studium

Práce k přijímacímu řízení do bakalářského studia budou na Katedře dokumentární tvorby přijímány v pátek 30. listopadu od 10:00 do 15:00. Rovněž je můžete odeslat poštou s razítkem odeslání nejpozději 30. listopadu 2018.

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení se předkládají vytištěné v pěti exemplářích. Práce rovněž zašlete emailem sekretářce katedry na adresu kristyna.bohunova@famu.cz ve formátu PDF či Word.

Podrobné informace k bakalářskému přijímací řízení.

 

Magisterské studium

Magisterské studium oboru Dokumentární tvorba navazuje na bakalářský stupeň s důrazem na individuální tvůrčí a badatelskou práci studentů. Elementárním předpokladem k přijetí je ukončené bakalářské vzdělání na FAMU, nebo jiné vysoké škole.

Přijímací řízení sestává z talentových zkoušek a ověření teoretických znalostí nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru Dokumentární tvorba. Uchazeč musí prokázat rozvinutý talent a samostatnost při spoluutváření svého studijního programu.

Další důležité informace o podání přihlášky, seznam povinných součástí a termíny odevzdání přihlášky a následně povinných prací najdete také na hlavním webu FAMU. Přihláška ke studiu se podává prostřednictvím on-line formuláře.

Podrobné informace (postup uchazeče o přijetí do magisterského studia).