FAMU
Katedra animované tvorby (KAT)

Katedra animované tvorby
Filmová a televizní fakulta AMU
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
 
Tajemnice katedry:

Ing. Lenka Řápková
+420 234 244 356
lenka.rapkova@famu.cz

http://mpavlatova.wixsite.com/testkat