FAMU
FAMU International

Production tema studies is a one year program designed for Czech speaking students.

 

Jaké jsou podmínky přijetí? 
- znalost českého a anglického jazyka (přijímací zkoušky probíhají zčásti v češtině, zčásti v angličtině) 
- přijímací zkoušky jsou dvoukolové, posuzují se organizační talent, kulturní rozhled a komunikační dovednosti 
a) v prvním kole uchazeči zasílají následující: 
životopis s dosavadním vzděláním a praxí 
stručný motivační dopis na téma proč mě zajímá filmová produkce a úvahu nad vlastními organizačními schopnostmi a samostatností přístupu k řešení problémů (do 2 normostran) 
seznam 10 filmových děl, která považuji za podstatná z hlediska svého zájmu a chápání kinematografie 
esej v rozsahu 2 – 3 normostran na téma „Krátký film a jeho tvůrčí a společenský potenciál“ 
b) uchazeči v druhém kole projdou krátkým pohovorem během kterého mj. zareagují na zadání některých praktických úkolů (typu "jak byste vyřešili situaci...") a testem angličtiny

Termíny 
Deadline odevzdání portfolia prací k přijímacímu řízení: do 20.6.2019 
Vše posílejte na famu.international@famu.cz, obratem obdržíte potvrzení o doručení přihlášky a portfolia. Pokud potvrzení neobdržíte do 48 hodin od odeslání, volejte pro kontrolu na +420 234 244 345. 
Oznámení uchazečů postupujících do druhého kola: 26.6.2019 e-mailem každému z uchazečů 
Druhé kolo přijímacích zkoušek: 28.6.2019 (změna tohoto data vyhrazena) 
Termíny vyhlášení výsledků o přijatých uchazečích: nejpozději do konce července 2019 e-mailem každému z pozvaných uchazečů 
Začátek výuky: polovina září 2019