Random Image

FILM VIOLY JEŽKOVÉ "VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS" ZÍSKAL ČESTNÉ UZNÁNÍ NA MARIENBAD FILM FESTIVALU

Třetí ročník Marienbad Film Festivalu, který od 28. srpna do 1. září nabídl divákům soutěžní přehlídku českých experimentálních filmů, projekce italské filmové klasiky i profil italské experimentální scény a široký doprovodný hudební program, vyhlásil v sobotu 1. září 2018 vítěze Ceny Marienbad Film Festivalu.

Viola Ježková získala za svůj film s názvem Všechno má svůj čas čestné uznání poroty ve složení Andrea Slováková, Francesco Pitassio, Milan Klepikov. Porota své rozhodnutí odůvodnila takto: „Zvláštní uznání náleží Viole Ježkové, která v soutěži reprezentovala intimní sebereflexivní tvorbu, v níž s osobní odvahou pracuje se záznamy a svědectvími minulosti, aby vytvářela možné budoucnosti, a to jak osobní, tak estetické – pro sebe i diváky.“

O filmu Všechno má svůj čas:
Čas životní i filmový jako něco vetkaného do jednoho obrazu nám předkládá experimentálně pojatý film, ve kterém jsou obrazové vrstvy často kladeny přes sebe a do sebe míchány zvukové stopy. Velmi osobní dokument se v poetické zkratce stává poznáním paměti, vědomí i očekávání budoucího jako neoddělitelně spojených skutečností. Před očima – pomyslným kinematografickým zrakem – nám defilují výjevy z minulosti i záběry aktuálně všední a ve voiceoveru recitují vnitřní hlasy útržky básní či opakují fragmenty dávných dialogů těch, kteří nás třeba už opustili, ale nenechali nás samotné.

Viola Ježková (1979) je absolventkou Evangelické teologické fakulty UK a katedry dokumentární tvorby na FAMU, kde v současnosti působí jako doktorandka. Na MFDF Ji.hlava jste roku 2009 mohli vidět její film Nejenom na nohou, ale i na zadních (Milan Balabán) (2009). O tři roky později zde byl uveden snímek Tělo mého těla (2012), který také získal cenu za nejlepší dokument na FAMUFEST 2012.

Marienbad Film Festival dále pořádá ozvěnové projekce pod názvem "Letos v Marienbadu", během kterých můžete další filmy autorů z FAMU, které byly do letošního ročníku vybrány:

Konzerva - Lucie Navrátilová
Na věčné časy – Relikty architektury socialistické éry - Haruna Honcoop
Dějová linka - Alžběta Kovandová
Všechno má svůj čas - Viola Ježková
Ústi - Lukáš Janičík

První projekce se uskuteční již 1. října v pražském kině Ponrepo.

 

 

11. září 2018