Random Image
Volby 2024

DOPLŇOVACÍ volby DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAMU -  2024

!

Dne 1. 3. 2024 od 17:00 proběhne v místnosti U1 a online Plénum Akademické obce FAMU, na kterém kandidující představí sebe i své koncepce a budou odpovídat na dotazy ze strany akademické obce.

Z Usnesení AS FAMU ze dne 1. 12. 2023 – vyhlášení voleb do AS FAMU:

V důsledku vypršení mandátu pěti členům Akademického senátu FAMU (dále AS FAMU) vyhlašuje AS FAMU doplňovací volby.

 • Uskuteční se v termínech 5. a 6. března 2024:
  - 5. března - 10:00 - 24:00 elektronicky na adrese https://volby.amu.cz/
  6. března - 10:00 - 19:00 prezenčně v budově FAMU, Smetanovo nábř. 2, učebna U7
 • Do AS FAMU se volí 2 členská místa AS FAMU z řad akademických pracovníků/ pracovnic a 3 členská místa AS FAMU z řad studentů/studentek.
 • Každý člen/členka akademické obce má právo volit.
 • Kandidovat může každý člen/členka akademické obce FAMU s těmito výjimkami:
  - funkce senátora je neslučitelná s funkcí děkana a proděkana, kandidatura je neslučitelná s členstvím ve volební komisi.
  - je-li student zároveň akademickým pracovníkem, může volit a být volen pouze do pedagogické komory.
 • Více informací ve Volebním řádu AS FAMU schváleného AS AMU dne 22. 12. 2020.
Návod

Návod, jak používat volební aplikaci Elections, naleznete zde

Kandidující do komory akademických pracovníků (bez titulů, v abecedním pořadí):

 • Martin Ožvold, KZT (nominuje Petr Kubica, Petr Marek, Johana Ožvold)

 

 • Kamila Zlatušková, KP (nominuje Tereza Czesany Dvořáková, Petr Kubica, Petr Marek, Václav Myslík, Ondřej Zima)

Kandidující do studentské komory (bez titulů, v abecedním pořadí):

 • Barbora Aradská, KDT (nominuje Marcela Mencelová, Jakub Ondráček, Tomáš Riederer, Sarah Slavíčková)

 

 • Mikoláš Arsenjev, KDT (nominuje Vojtěch Cibulka, Jakub Ondráček, Mikuláš Svoboda, Hana Šormová, Jan Vališ)

 

 • Sergen Kahraman Çotak, Montage (nominuje Tomáš Doruška)

 

 • Jan Čadek, KP (nominuje Tereza Czesany Dvořáková)

 

 • Tomáš Hájek, KSD (nominuje Vilém Dojiva)

 

 • Johana Ožvold, DSP Výzkum a teorie audiovize (nominuje Natália Antoňáková, Tomáš Janáček, Jakub Kudláč, Tereza Reichová)

 

 • Sarah Slavíčková, KR (nominuje Barbora Aradská, Františka Bakošová, Jan Galda, David Jařab, Lea Teodora Kolevská, Daniel Novák, Viktorie Novotná, Jakub Ondráček, Tomáš Riederer, Markéta Sehnalová)