Random Image
Volby 2024

VOLBA DĚKANKY/DĚKANA FAMU PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2024 - 2028

Výsledky voleb

S celkovými 7 hlasy ku 2 byl senátem FAMU zvolen a rektorce AMU doporučen ke jmenování David Čeněk. Do děkanského křesla by měl usednout 20. května. 

!

ZÁZNAM Z PLÉNA AKADEMICKÉ OBCE FAMU 15/02/2024 > NA TOMTO ODKAZU.

Program:

 • představení koncepcí kandidátky a kandidáta na děkanku/děkana pro období 2024-2028

 • představení koncepcí kandidátů na studentského senátora AS FAMU v dílčích doplňovacích volbách

Z Usnesení AS FAMU ze dne 1. 12. 2023 – vyhlášení děkanských voleb:

Akademický senát FAMU, ve smyslu zákona 111/1998 Sb., v platném znění, a Jednacího řádu AS FAMU, vyhlašuje k 1. 12. 2023 zahájení výběru kandidátů a kandidátek na děkana/děkanku FAMU pro volební období 2024 – 2028.

 • Kandidáty a kandidátky na funkci děkana/děkanky může navrhovat kterýkoliv člen/ka akademické obce FAMU.
 • Od 4. 12. 2023 do 17. 1. 2024 přijímá AS FAMU písemné návrhy kandidátů a kandidátek a jejich písemné koncepce vedení fakulty adresované na děkanát FAMU, k rukám předsedy AS FAMU. 
 • Návrh musí obsahovat stručné zdůvodnění, souhlas s kandidaturou a souhlas se zveřejněním koncepce.
 • Koncepce musí být doručeny v tištěné (uzavřená obálka s předmětem „Děkanské volby“) i elektronické podobě, nejpozději do 17. 1. 2024 14:00 na děkanát FAMU a elektronicky na mailovou adresu předsedy AS FAMU radim.prochazka@famu.cz , předmět: „Děkanské volby“.
 • Koncepce budou zveřejněny do 19. 1. 2024 na www.famu.cz.
 • Termín veřejného slyšení kandidátů a kandidátek je stanoven na 15. 2. 2024 od 17:00 v Referenční projekci Studia FAMU.
 • Jednání AS FAMU o návrhu na jmenování děkana/děkanky FAMU se uskuteční 22. 2. 2024 od 17:00 v U1. 

Seznam kandidujících (v abecedním pořadí)

 • doc. Mgr. Tereza Brdečková

- navrhuje doc. Mgr. Marek Vajchr

 • PhDr. David Čeněk

navrhuje prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.; Bc. et BcA. Tomáš Hlaváček; BcA. Vojtěch Konečný, BA; BcA. Michal Jiřinec; BcA. Matěj Lindner; Bc. et BcA. Rudolf Mašata; BcA. Matěj Paclík; RNDr. MgA. Alice Růžičková; MgA. Sarah Slavíčková; BcA. Allegra Stodolsky; BcA. Nora Štrbová