Random Image
Volby 2024

Vyhlášení dílčích doplňovacích voleb do Akademického senátu FAMU

!

ZÁZNAM Z PLÉNA AKADEMICKÉ OBCE FAMU 15/02/2024

Program:

 • představení koncepcí kandidátky a kandidáta na děkanku/děkana pro období 2024-2028

 • představení koncepcí kandidátů na studentského senátora AS FAMU v dílčích doplňovacích volbách

Záznam bude zveřejněn zde.

V důsledku ukončení členství jednoho člena Akademického senátu FAMU (dále AS FAMU) a neexistence náhradníka z posledních voleb vyhlašuje AS FAMU dílčí doplňovací volby. 

 • Volby proběhnou 19. a 20. 2. 2024 v hybridní formě:

- 19. 2. 10:00 - 24:00 elektronicky na adrese https://volby.amu.cz/
- 20. 2. 10:00 - 19:00 prezenčně v budově FAMU, Smetanovo nábř. 2, učebna U7.

 • Do AS FAMU se volí 1 členské místo AS FAMU z řad studentů/studentek na funkční období, končící 16. 3. 2024.
 • Každý člen/členka akademické obce má právo volit.
 • Kandidovat může každý student FAMU, který není zároveň akademickým pracovníkem FAMU.
 • Kandidatura je neslučitelná s členstvím ve volební komisi.
 • Více informací ve Volebním řádu AS FAMU schváleného AS AMU dne 17. 1. 2024.
 • Uzávěrka pro přijímání nominací kandidujících do AS FAMU v listinné podobě s podpisem navrhovatele a písemným souhlasem navrhovaného byla stanovena na 29. 1. 2024 ve 14:00 pro doručení k rukám předsedy AS FAMU na sekretariát děkanátu FAMU.
 • Nominační lístek naleznete zde.
 • Nejpozději dne 29. 1. 2024 bude na webu FAMU v aktualitách a na úřední desce FAMU zveřejněna kandidátka nominovaných a dne 15. 2. 2024 v 19:30 proběhne shromáždění akademické obce FAMU (v Referenční projekci Studia FAMU a online).
Návod

Návod, jak používat volební aplikaci Elections, naleznete zde

 

SEZNAM KANDIDUJÍCÍCH do studentské komory (bez titulu, v abecedním pořadí)

 • Jan Čadek, KP (nominuje Tereza Czesany Dvořáková)

 • Tomáš Hájek, KSD (nominuje Vilém Dojiva)