logo FAMU

OBECNÁ PRAVIDLA PRO POHYB A POBYT VE SPOLEČNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH OBJEKTŮ AMU

 


Platí:

- povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) typu respirátor ve všech vnitřních prostorách objektů AMU;
- zaměstnanec*zaměstnankyně / student*studentka je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.);
- u vstupu do zkušební či vyučovací místnosti provede dezinfekci rukou;
- nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Je doporučeno větrat místnosti, v nichž probíhá zkoušení či praktická výuka, a to minimálně jednou za 30 minut.

Při praktické umělecké činnosti → v prostorách Studia FAMU a mimo Studio FAMU ← je nezbytné dodržovat aktuální instrukce Studia FAMU.

Pokyny pro praktickou výuku – natáčení a provozní informace Studia FAMU jsou průběžně upřesňovány ZDE.

V souvislosti se zabezpečením hygienického prostředí během realizace umělecké činnosti a prevenci před karanténními opatřeními je povinností každého člena štábu dodržovat i nadále:

  • antigenní testování 1x týdně → FAMU / Studio FAMU zabezpečují testování v prostorách Studia FAMU – podrobnosti a rozpis ZDE;
  • dbát na ochranu úst a nosu respirátorem nebo obdobným ochranným prostředkem a dodržovat další hygienická opatření (odstupy / hygiena rukou).

 


Osobní přítomnost technicko-hospodářských pracovnic a pracovníků se řídí aktuálním Provozním opatřením rektorátu AMU.

Pobyt cizích osob v budovách FAMU (Lažanský palác, prostory FAMU na Tržišti 20, Studio FAMU, Ubytovací a výcvikové středisko Beroun, kapacity Institutu intermédií) možný pouze na základě předem domluveného setkání se zaměstnankyní/zaměstnancem FAMU. Tyto osoby se při vstupu prokazují negativním PCR nebo antigenním testem na COVID-19 ne starším než 7 dní, nebo čestným prohlášením o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech, nebo očkovacím certifikátem; povinně se zapíší do návštěvní knihy umístěné na recepcích jednotlivých objektů s uvedením telefonního čísla návštěvníka/návštěvnice z důvodu možnosti vytrasování. Do všech objektů AMU je zakázán vstup lidem s příznaky respiračních onemocnění, zejména s příznaky ztráty chuti a čichu a zvýšené teploty.


Vrátit se na hlavní rozcestník:

Užitečné informace v době pandemie.
.