logo FAMU

CÍTÍTE SE NEMOCNÍ?

 

Postup při příznacích virového onemocnění

1. Pokud se u vás projeví byť jen mírné příznaky odpovídající onemocnění COVID-19*, kontaktujte svého praktického lékaře a vedoucí/ho své katedry anebo pracoviště (SF ředitele Ondřeje Šejnohu, THP kolegyně a kolegové tajemnici Vieru Hladišovou). Dále pak nevcházejte do prostor objektů AMU a pokud možno zůstaňte doma.

zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost

2. Pokud jste zjistil/a, že máte pozitivní test na koronavirus, neprodleně kontaktujte s touto informací vedoucí/ho své katedry anebo pracoviště (SF ředitele Ondřeje Šejnohu, THP kolegyně a kolegové tajemnici Vieru Hladišovou).
 

3. Pozitivní test na COVID-19 je osobní a citlivá informace. Vedoucí prosíme, aby s takovou informací nakládali rozumně a dále ji sdělovali pouze v takových případech, kdy sdělení slouží k bezprostřední ochraně zdraví příjemců takové informace. Vedoucí jako první volá tajemnici Vieře Hladišové - mobil 723 821 954 (v případě její nepřítomnosti paní děkance).
 

4. Jelikož pacient/ka sám/a se také hlásí hygienické stanici a nahlašuje kontakty, s nimiž byl/a v užším kontaktu, Hygienická stanice je ta oficiální autorita, která tyto lidi kontaktuje a dává jim další instrukce. Protože je nicméně Hygienická stanice vytížená a trvá až 4 dny, než se ke kontaktování dostane, vstupuje do trasování kontaktů také škola. Koná tak proto, aby omezila riziko nákazy těch studentů, pedagogů a ostatních lidí, kteří s daným člověkem přišli do kontaktu. Škola nemá autoritu nikomu karanténu nařídit, ale může ho/ji o její dobrovolné dodržení požádat.
 

5. Tajemnice kontaktuje nemocné/ho (citlivě s ohledem na jeho/její stav), a získá seznam lidí ZE ŠKOLY, s nimiž
nemocný/á byl/a v kontaktu
. Jedná se o osoby, které jsou identifikovány takto (pokyn od hyg. stanice): lidi, co s nakaženým strávili déle než 15 minut, ve vzdálenosti míň než 1,5 m, v uzavřené místnosti. Tento seznam a kontakty na tyto lidi jsou důvěrné.
 

6. Tajemnice se domluví s vedoucí/m pracoviště, kdo je pověřená osoba (sekretář/ka, vedoucí, zástupce.) pro kontaktování těchto lidí. Tato osoba obdrží seznam s kontakty a každému zavolá s informací: V uplynulých pěti dnech jste přišel/la do kontaktu s člověkem, který má pozitivní text na koronavirus. Bude vás kontaktovat hygienická stanice. Než se tak stane, rádi bychom vás požádali, abyste zůstal/a v dobrovolné karanténě, a to do doby, než vás bude hygienická stanice kontaktovat s pokyny ohledně karantény a testu. (Dotaz : mám jít na test? Odpověď - z vlastní iniciativy samozřejmě může, nicméně pokyn k testu mu/ji dá hygienická stanice. Test v takovém případě hradí pojišťovna.)
 

Karanténa trvá 10 dní, testování probíhá 5 - 7. den od posledního kontaktu s nakaženým, nejpozději do 10. dne. Žádanky na odběry vystavuje ošetřující lékař nebo hygienická stanice
 

Aktualizováno dne 21. září v 18:00

Vrátit se na hlavní rozcestník:

Užitečné informace v době pandemie.
.