logo FAMU

Pokyny pro výjezdy do zahraničí

 

Návraty ze zahraničí:
 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a v návaznosti na Opatření rektorky AMU si dovolujeme upozornit na následující pokyny pro zaměstnance/zaměstnankyně a studenty/studentky FAMU, kteří se budou vracet ze zahraničního pobytu:

Všichni zaměstnanci a studenti FAMU, kteří se navrátili z území států, které jsou na seznamu zemí nízkým až extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) mají:

a) povinnost informovat FAMU o této skutečnosti, a to: studující nahlásí návrat ze zahraničí sekretariátu své katedry, vyučující nahlásí návrat ze zahraničí vedoucí/mu své katedry a THP pracovníci/e paní tajemnici; a

b) v případě návratu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 povinnost prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu z posledních 48 hodin, nebo negativním PCR testu z posledních 72 hodin. (Osoba může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště svého zaměstnavatele, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.);

c) v případě návratu ze zemí s vysokým nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 povinnost prokázat se potvrzením o negativním PCR testu z posledních 72 hodin.

d) Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování či potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech.

Zaměstnanci výše uvedené povinnosti plní při příchodu na FAMU ve vztahu ke svému pracovišti či katedře. Bez doložení negativního testu či certifikátů o očkování/prodělání Covid-19 není na pracovišti či na výuce či zkoušce přítomnost možná.

Seznam zemí a jejich zařazení podle míry rizika je dostupné na stránkách MZV zde.

Připomínáme, že pro zaměstnance FAMU a zejména pro štáby účastnící se na praktické výuce a výrobě je otevřena možnost testování ve Studiu FAMU, a to každé pondělí v čase uvedeném v rezervačním formuláři

Aktualizováno 12. října 2021

Vrátit se na hlavní rozcestník:

Užitečné informace v době pandemie.
.