logo FAMU


Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude s platností od 1. 7. 2021 provoz Akademie múzických umění v Praze následující:

Je povolena prezenční výuka a praxe studujících všech ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů. 
Pro všechny studenty*ky je povoleno ubytování na Koleji Hradební, UVS Poněšice a UVS Beroun. 
Umělecká (praktická) výuka a praxe jsou povoleny bez omezení.
Ostatní vzdělávání a zkoušky jsou povoleny bez omezení počtu osob za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými je možné udržet rozestupy minimálně 1,5 metru. 
Je povoleno konání přijímacích zkoušek bez omezení počtu osob, za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými je možné udržet rozestupy minimálně 1,5 metru. 
Je povolena návštěva knihoven a studoven. 
V případě, že katedra realizuje výuku, výuka se řídí pravidly tzv. semaforu výuky na FAMU. 

 


.
.