logo FAMU
Studio FAMU

VÝROBA CVIČENÍ & OPATŘENÍ COVID-19 | ŘÍJEN 2021 → DO DALŠÍHO OZNÁMENÍ

 

↓↓ Opatření Covid - 19 | Provozní doba objektu Studia FAMU _Říjen 2021 do dalšího oznámení  kontaktní umělecká praktická výuka | individuální konzultace | pedagogická činnost v rámci prezenční výuky a praxe studentů všech ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů ↓↓

- objekt Studia FAMU je přístupný od 7hod. - do  22hod.
- pobyt mimo uvedený čas
povolenka | potvrzení v Dispečinku

- frekvence postprodukčních pracovišť obrazové a zvukové výroby_od 01. 10. 2021 → na základě povolenky | potvrzení Dispečinku / odd. výroby SF 8:00 - 12:00 | 12:00 - 16:00 | 16:00 - 20:00 | 20:00 - 24:00 |

hygienická opatření ZDE

***

Studio FAMU je od momentu zavádění opatření k ochraně před Covid -19 (od 03 / 2020) připraveno k odbavení požadavků spojených s praktickou výrobou / dokončováním cvičení v různých režimech možností.

S ohledem na měnící se podmínky ad opatření Covid-19 je třeba mít na zřeteli, že Studio FAMU přizpůsobuje možnosti provozu a zajištění praktické výroby aktuálnímu vývoji aktualizace jsou činěny v souladu s vydávanými vládními doporučeními / nařízeními rektorátu a fakulty

→ Aktuální opatření

OPATŘENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 25. ŘÍJNA 2021

VÝNOS DĚKANKY 13/2021 Z 25. 10. 2021

→ Během pobytu ve škole (ve vnitřních prostorách a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5metru,  je třeba dodržovat povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95 apod.).

Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU je platná povinnost zvýšené hygieny rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou k dispozici pro praktickou uměleckou výuku.

Pokud potřebujete zajistit ochranu úst / nosu / + obdržet jednorázové rukavice, požádejte, prosím, pracovníka recepce.

***

Děkuji za spolupráci!

Ondřej Šejnoha
ředitel Studia FAMUHarmonogramy výroby & opatření pro výrobu praktických cvičení.

↓↓↓

- Plán ateliérů (říjen 2021) → ZDE

- Konzultace situace / stav vašich projektů → oddělení výroby Studia FAMU.

Průběžně aktualizovaná opatření AMU / FAMU

- FAMU / Užitečné informace v době pandemie

- AMU / Covid portál

 


.
.