logo FAMU
Studio FAMU

VÝROBA CVIČENÍ & OPATŘENÍ COVID-19 | VERZE OD PONDĚLÍ 10. 05. 2021 DO DALŠÍHO OZNÁMENÍ

 

Studio FAMU je → od momentu zavádění opatření k ochraně před Covid -19  ← připraveno k odbavení požadavků spojených s praktickou výrobou / dokončováním cvičení v různých režimech možností.

S ohledem na měnící se podmínky → ad opatření Covid-19 ← je třeba mít na zřeteli, že Studio FAMU přizpůsobuje možnosti provozu a zajištění praktické výroby aktuálnímu vývoji → aktualizace jsou činěny v souladu s vydávanými vládními doporučeními / nařízeními rektorátu a fakulty, viz odkazy na platná oznámení.

Přístupnost objektu Studia FAMU pro nadcházející období →  kontaktní umělecká výuka & individuální konzultace. ↓↓

od pondělí 10. 05. 2021 - do dalšího oznámení - je vstup do objektu → konzultační / studijní / realizační / pedagogická činnost v objektu ← Studia FAMU i nadále možný pouze po předložení výsledku negativního testu na koronaviruspřípadně čestného prohlášení, pracovníkovi recepce.

od pondělí 10. 05. 2021 - do dalšího oznámení - je přítomnost v objektu Studia FAMU, na základě splnění vstupních podmínek viz výše, možná v rámci realizací kontaktní umělecké výuky (praktické výuky) pro studenty VŠECH ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů / programů  → viz Opatření rektorky ze dne 06. 05. 2021.

od pondělí 10. 05. 2021 - do dalšího oznámení - je přítomnost v objektu Studia FAMU, na základě splnění vstupních podmínek viz výše, možná i nadále v rámci osobní konzultace studentů všech ročníků a oborů s pedagogy (1x student + 1x akademický pracovník / nebo zástupce Studia FAMU) → viz Opatření rektorky ze dne 06. 05. 2021.

→ od pondělí 10. 05. 2021 - do dalšího oznámení - je přítomnost v objektu Studia FAMU, na základě splnění vstupních podmínek viz výše, možná v době → od 7hod. - do max. 22hod. ←.

→ od pondělí 10. 05. 2021 - do dalšího oznámení - je přítomnost v objektu Studia FAMU / vybraná postprodukční pracoviště - na základě splnění vstupních podmínek viz výše + potvrzení odd. výroby SF → možná do max. 24hod.

→ hygienická opatření viz níže

Děkuji za pochopení a spolupráci!

Ondřej Šejnoha
ředitel Studia FAMU

 


STUDENTI:
 

Základní hygienická & provozní opatření → studenti ← vstup a pobyt v objektu Studia FAMU_verze od 10. 05. 2021 do dalšího oznámení

 1. Od pondělí 10. 05. 2021 - do dalšího oznámení - je vstup a přítomnost studentů (a členů štábů) → v rámci kontaktní umělecké výuky (praktické výuky) & individuálních konzultací studentů všech ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů / programů od 7hod do max. 22hod ← v budově Studia FAMU možná výhradně po po předložení výsledku negativního testu na Covid-19  | případně čestného prohlášení, a po povinné předchozí dohodě s personálem dotčeného oddělení.

 2. Od pondělí 10. 05. 2021 - do dalšího oznámení - je vstup a přítomnost studentů → v rámci činností v době od 7hod do max. 24hod ← ve vybraných postprodukčních pracovištích Studia FAMU možná výhradně po po předložení výsledku negativního testu na Covid-19  | případně čestného prohlášení, a po po potvrzení personálu odd.výroby SF.

 3. Informace k testování.

 4. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou studenti povinni dbát na zakrytí dýchacích cest (respirátor nebo podobný prostředek) ve společných prostorách objektu – vše v souladu s aktuálními nařízeními a doporučeními.

 5. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou studenti povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou štábům dány k dispozici.

 6. Pokud student potřebuje vyměnit ochranu úst / nosu / obdržet jednorázové rukavice, obrátí se na pracovníka recepce / nebo na odd. výroby SF.

***

PEDAGOGOVÉ:
 

Základní hygienická & provozní opatření → pedagogové ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze od 10. 05. 2021 do dalšího oznámení

 1. Od pondělí 10. 05. 2021 - do dalšího oznámení - mají pedagogové → po předložení výsledku negativního testu na Covid-19  | případně čestného prohlášení → nadále možnost využívat v době od 7hod do max. 22hod učebny Studia FAMU / odbavení on-line výuky a/nebo individuální konzultace a přípravu → booking a dotazy: Věra Hoffmannová / 234 244 440 / ucebny@studiofamu.cz

 2. Informace k testování.

 3. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou pedagogové povinni dbát na zakrytí dýchacích cest (respirátor nebo podobný prostředek) ve společných prostorách objektu – vše v souladu s aktuálními nařízeními a doporučeními.

 4. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou pedagogové povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou štábům dány k dispozici.

 5. Pokud pedagog potřebuje vyměnit roušku / obdržet jednorázové rukavice, obrátí se na oddělení výroby SF.

***

ÚČINKUJÍCÍ A SPOLUPRACOVNÍCI ŠTÁBU:

Základní hygienická & provozní opatření → účinkující a spolupracovníci štábů ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze od 10. 05. 2021 do dalšího oznámení

 1. Od pondělí 10. 05. 2021 - do dalšího oznámení → je umožněna participace externích účinkujících / spolupracovníků štábů na praktické / umělecké kontaktní výuce všech stupňů bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů / programů posluchačů (F)AMU  → podmíněno schválením podmínek realizace personálem odd.výroby SF.

 2. Vstup osob do objektu Studia FAMU je podmíněm předložením osvědčení o negativním testu na Covid-19 nebo vyplněním čestného prohlášení → externí osoby jsou - před vstupem do objektu Studia FAMU - povinny poskytnout své údaje pro účely trasování.

 3. Externí osoby jsou po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU povinny dbát na zakrytí dýchacích cest (respirátor nebo podobný prostředek) ve společných prostorách objektu – vše v souladu s aktuálními nařízeními a doporučeními.

 4. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou účinkující a spolupracovníci štábů povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostorách kapacit, které jsou účinkujícím a spolupracovníkům štábů dány k dispozici.

***


Harmonogramy výroby & opatření pro výrobu praktických cvičení.

↓↓↓

* Stav ke čtvrtku 06.05. 2021 → SF upravuje harmonogramy výroby → V mezičase neváhejte konzultovat situaci / stav vašich projektů s oddělením výroby Studia FAMU.
 

Seznam opatření AMU / FAMU platných ke dni 06. 05. 2021

- FAMU / Užitečné informace v době pandemie

- AMU / Covid portál