Random Image
Studio FAMU

Rozdělení agendy v oddělení výroby (04/2024)

Agenda napříč oddělením:

→ Zajištění / koordinace SF x fakulta → Před/Realizační/Postprodukční/ porady.

→ Koordinace s dodavateli.

--

MgA. Tomáš Šimon / vedoucí oddělení výroby

+ produkční vedení projektů KR (2.r. a 3.r. Bc + 2.r. Mg)

+ produkční vedení projektů KP – magisterské projekty

+ koprodukční spolupráce napříč katedrami

+ centrální plánování a rozpočtování výroby

++ TEL.: 234 244 420 | E-MAIL: tomas.simon@studiofamu.cz

**

Mgr. Lenka Medová / produkční / zástupkyně vedoucího odd. výroby

+ produkční vedení projektů CINKK II. + III.

+ produkční vedení projektů KDT + koprodukce

+ koordinace a plánování ateliérových cvičení

++ TEL.: 234 244 443 | E-MAIL: lenka.medova@studiofamu.cz

**

Bc. Tereza Medková / produkční

+ produkční vedení projektů CAS

+ produkční vedení projektů KAT

+ produkční vedení projektů KSD

+ produkční vedení projektů KSS a Montage

++ TEL.: 234 244 417 | E-MAIL: tereza.medkova@studiofamu.cz

**

Alena Prokopová / produkční

+ produkční vedení projektů KK 1. a 2.r. BcA. + 1.r. MgA.

+ produkční vedení projektů KZT

+ produkční vedení Praktik 1. ročníku

+ administrativní podpora oddělení výroby SF

++ TEL.: 234 244 416 | E-MAIL: ala.prokopova@studiofamu.cz

**

Bc. Simona Spačková / produkční

+ produkční vedení projektů CINKK I.

+ produkční vedení závěrečných projektů KK 3.r. Bc (Sen, Letopis) + 2.r. Mg (Barevná etuda)

+ produkční vedení projektů KR 1.r. Bc (Společný film)

+ podpora realizace projektů KR (Ateliérové cvičení)

+ koordinace jiných klasifikovaných cvičení (FAMUFEST, KF, KHD, ...)

+ koordinace Ph.D. programů

++ TEL.: 234 244 444 | E-MAIL: simona.spackova@studiofamu.cz

##

Martin Kebrdle / dispečerská a odborná technická podpora oborových cvičení KZT

++ TEL.: 234 244 403 | E-MAIL: martin.kebrdle@studiofamu.cz

**

Věra Hoffmannová / koordinační podpora klauzurních projekcí / licence / archiv výroby

++ TEL.: 234 244 440 | E-MAIL: vera.hoffmannova@studiofamu.cz

**

Produkce projektů katedry FAMU International:

- CDM 2. | CDM 3.: Nela Beislová - vedoucí výroby FI / Tel: 234 244 367 | nela.beislova@famu.cz

- CDM 1.: Tereza Citnarová / tereza.tvrdá@famu.cz

- APP: Pavlína Adlerová / Tel: 234 244 376 | pavlina.adlerova@famu.cz

- CIEE: Zuzana Juklová / zuzana.juklova@famu.cz

- CET: Kristýna Kapinus / kristyna.kapinusova@famu.cz