logo FAMU

Rozdělení agendy v oddělení výroby (07/2021)

Tomáš Šimon / vedoucí oddělení výroby
+ produkční vedení projektů KAT 
+ produkční vedení projektů KR (BcA.: 1. ročník + 3. ročník / MgA.: 1. + 2. ročník)
+ produkční vedení projektů KP - magisterské projekty
++ TEL.: 234 244 420 | E-MAIL: tomas.simon@studiofamu.cz
**
 
Lenka Medová / produkční / zástupkyně vedoucího odd.
+ produkční vedení projektů CINKK
+ produkční vedení projektů KDT
+ produkční vedení Praktik 1. ročníků
++ TEL.: 234 244 443 | E-MAIL: lenka.medova@studiofamu.cz
**
 
Klára Zitová / produkční
+ produkční vedení projektů KR (BcA.: 2. ročník) + cvičení "Ateliérovka" (KR, CDM)
+ produkční vedení projektů CAS
+ produkční vedení projektů KSD
+ produkční vedení projektů KSS
+ produkční vedení projektů Montage
++ TEL.: 234 244 417 | E-MAIL: klara.zitova@studiofamu.cz
**
 
Alena Prokopová / produkční
+ produkční vedení projektů KK
+ produkční vedení projektů KZT
++ TEL.: 234 244 416 | E-MAIL: ala.prokopova@studiofamu.cz
**
 
Jana Nosková / dispečink
+ dispečerská podpora odd. výroby
++ TEL.: 234 244 403 | E-MAIL: jana.noskova@studiofamu.cz
**
 
Věra Hoffmannová / licence
++ TEL.: 234 244 440 | E-MAIL: vera.hoffmannova@studiofamu.cz
**

Vedení Jiných klasifikovaných cvičení a koprodukčních projektů podle rozdělených kateder výše.

**

Produkce projektů katedry FAMU International - Pavlína Alderová & Jiří Fusek

**


.
.