Random Image
Studio FAMU

STUDIO FAMU

Studio FAMU → tradiční produkční dům FAMU | významný koprodukční partner mnoha úspěšných projektů | výzkumné pracoviště.

Studio FAMU → specializované pracoviště, jehož hlavní úlohou je zajištění výroby všech praktických cvičení studujících (s výjimkou studentů oboru fotografie, jejichž školní tvorbu zajištuje Studio Katedry fotografie FAMU).

Studio FAMU koordinuje výrobu praktických cvičení akreditovaných magisterských programů CIN KK & Montage & spolu-koordinuje výrobu projektů katedry FAMU International.

  • Studio FAMU disponuje vlastními kapacitami pro výrobu cvičení – od analogových & digitálních kamer, pohybové / osvětlovací techniky, filmových střižen, dvou kvalitně osazených zvukových atelierů, až po moderní Referenční projekci, výzkumná a postprodukční (obraz/zvuk) pracoviště.

  • Studio FAMU spravuje rozsáhlý archiv AVD FAMU.

  • Studio FAMU umí být spolehlivým partnerem externím produkcím & subjektům (pronájmy atelierů, postprodukčních pracovišť, techniky,  ....).

  • Studio FAMU umí být spolehlivým partnerem pro pořádání odborných konferencí, master-class, prezentací a workshopů z oblasti vzdělávání, výzkumu a technologií.

  • Studio FAMU – po provedené generální rekonstrukci & instalacích technologií (2015–2020) - disponuje mj. moderní Referenční projekcí, která se stala – kromě zajištění projekcí, obrazové a zvukové postprodukce – významnou základnou pro zajištění koordinace a spolupráce při digitálním restaurování filmů české kinematografie.

    Studio FAMU samostatně – od roku 1960 - působí jako součást FAMU na stále stejné adrese: Klimentská 1205/4, 110 00 Praha 1.