logo FAMU
Pracovní příležitosti

Ukončená výběrová řízení

Koncepce uchazečů a uchazeček - vedoucí katedry střihové skladby


Koncepce uchazečů a uchazeček - vedoucí katedry dokumentární tvorby


Koncepce uchazečů a uchazeček - vedoucí katedry produkce


Výběrové řízení referent/ka správy majetku FAMU
Aktualizováno 24. září 2021

PDF

Výběrové řízení FAMU International_pedagog/žka teoretických předmětů z oblasti fotografie a filmu v anglickém jazyce
Aktualizováno 24. září 2021

PDF

Výběrové řízení na obsazení pozice Asistent*ka katedry FAMU International
Aktualizováno 30. srpna 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice FAMU
Aktualizováno 9. srpna 2021

PDF

Výběrové řízení na místo vedoucí_ho Katedry dokumentární tvorby FAMU
Aktualizováno 24. září 2021

PDF

Výběrové řízení na místo vedoucí_ho Katedry střihové skladby FAMU
Aktualizováno 24. září 2021

PDF

Výběrové řízení na referent/ka správy majetku FAMU
Aktualizováno 30. července 2021

PDF

Výběrové řízení na místo vedoucí/ho Katedry produkce FAMU
Aktualizováno 30. srpna 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici vedoucí_ho katedry kamery_červen 2021
Aktualizováno 9. srpna 2021

PDF

Výběrové řízení na obsazení místa Projektový/á manažer/ka FAMU
Aktualizováno 2. července 2021

PDF

Výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Katedru režie FAMU – asistent/ka vedoucí/ho dílny
Aktualizováno 30. července 2021

PDF

Výběrové_řízení_-_vedoucí_katedry_zvukové_tvorby
Aktualizováno 31. března 2021

PDF

VŘ_vedoucí_KZT_koncepce_rozvoje_KZT_Rejholec
Aktualizováno 31. března 2021

PDF

Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí / vedoucího knihovny
Aktualizováno 31. března 2021

PDF

VŘ vedoucí KK koncepce rozvoje J Brabec
Aktualizováno 31. března 2021

PDF

K otázkám o výběrovém řízení na vedoucího Katedry kamery FAMU
Aktualizováno 31. března 2021

PDF

Výběrové řízení - akademický/á pracovník/pracovnice pro Katedru herního designu FAMU – pedagog/pedagožka teoretických předmětů
Aktualizováno 21. května 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici vedoucí*ho Katedry herního designu FAMU
Aktualizováno 21. května 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry animované tvorby FAMU
Aktualizováno 21. května 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici vedoucí*ho FAMU International
Aktualizováno 20. května 2021

PDF

VŘ vedoucí KZT_koncepce rozvoje KZT_Rejholec
Aktualizováno 16. března 2021

PDF

K otázkám o výběrovém řízení na vedoucího Katedry kamery FAMU
Aktualizováno 17. února 2021

PDF

VŘ vedoucí KK_koncepce rozvoje KK 2021_Brabec
Aktualizováno 17. února 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry zvukové tvorby
Aktualizováno 16. března 2021

PDF

VŘ vedoucí knihovny
Aktualizováno 28. ledna 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici odborné/ho asistenta/asistentky Katedry produkce
Aktualizováno 18. února 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry kamery
Aktualizováno 17. února 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici akademické/ho pracovníka/pracovnice Katedry fotografie - vedoucí Ateliéru restaurování a konzervování
Aktualizováno 21. ledna 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici akademické/ho pracovníka/pracovnice Katedry fotografie - chemie pro konzervátory a restaurátory
Aktualizováno 21. ledna 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry režie
Aktualizováno 6. ledna 2021

PDF

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry kamery
Aktualizováno 4. prosince 2020

PDF

Výběrové řízení na pozici knihovníka / knihovnice FAMU
Aktualizováno 30. října 2020

PDF

Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí / vedoucího knihovny
Aktualizováno 14. září 2020

PDF

Výběrové řízení na obsazení místa referenta / referentky studijního oddělení
Aktualizováno 25. srpna 2020

PDF

Výběrové řízení hospodář/ka FAMU
Aktualizováno 12. srpna 2020

PDF

Výběrové řízení vedoucí komunikace FAMU
Aktualizováno 11. července 2020

PDF

Výběrové řízení sekretářka / sekretář děkanky FAMU
Aktualizováno 15. června 2020

PDF

Výběrové řízení_Katedra produkce_odborný asistent
Aktualizováno 20. července 2020

PDF

Výběrové řízení_Centrum audiovizuálních studií_pedagog pro výuku profilového oboru audiovizuální studia
Aktualizováno 5. května 2020

PDF

Odborný/á knihovník/knihovnice – knihovna a videotéka FAMU
Aktualizováno 10. března 2020

PDF

Výběrové řízení_Katedra kamery_akademický pracovník
Aktualizováno 2. dubna 2020

PDF

Výběrové řízení_Katedra scenáristiky a dramaturgie_vedoucí katedry
Aktualizováno 31. března 2020

PDF

Výběrové řízení_Katedra zvukové tvorby_akademický pracovník_technologie zvukové tvorby
Aktualizováno 6. února 2020

PDF

Výběrové řízení_Katedra zvukové tvorby_akademický pracovník_realizační dílna
Aktualizováno 6. února 2020

PDF

Výběrové řízení_Katedra zvukové tvorby_akademický pracovník_oborový seminář
Aktualizováno 6. února 2020

PDF

Výběrové řízení Katedra střihové skladby_akademický pracovník
Aktualizováno 13. ledna 2020

PDF

Výběrové řízení FAMU International_asistent/ka katedry
Aktualizováno 12. listopadu 2019

PDF

Výběrové řízení Katedra střihové skladby_akademický pracovník
Aktualizováno 11. listopadu 2019

PDF

Vyhlášení děkanských voleb
Aktualizováno 13. ledna 2020

PDF

VŘ: Výzkumný pracovník pro realizaci mobilit / Call: Research worker for Implementing mobility
Aktualizováno 11. září 2019

PDF

Výběrové řízení Katedra produkce_Odborný asistent
Aktualizováno 18. září 2019

PDF

Výběrové řízení Katedra kamery_akademický pracovník
Aktualizováno 6. září 2019

PDF

Výběrové řízení Katedra fotografie_Pedagog pro výuku grafického designu a souvisejících předmětů
Aktualizováno 9. září 2019

PDF

Výběrové řízení Katedra produkce_Odborní asistenti
Aktualizováno 4. září 2019

PDF

VŘ_Katedra fotografie_vedoucí katedry
Aktualizováno 1. července 2019

PDF

VŘ_CAS_akademický pracovník_výuka dějin filmu
Aktualizováno 26. března 2019

PDF

VŘ: KZT_pedagog pro výuku profilového oboru zvuková tvorba
Aktualizováno 15. března 2019

PDF

VŘ_CAS_akademický pracovník
Aktualizováno 7. března 2019

PDF

Recepční pro Studio FAMU
Aktualizováno 3. ledna 2019

PDF

VŘ_FI_pedagog v oblasti teorie a historie filmu
Aktualizováno 8. ledna 2019

PDF

VŘ_KP_odborný asistent katedry produkce_daně a účetnictví
Aktualizováno 27. listopadu 2018

PDF

VŘ_KDT_odborný/á asistent/ka dramaturgický seminář_mgr
Aktualizováno 14. listopadu 2018

PDF

VŘ_KDT_odborný/á asistent/ka dramaturgický seminář_bc
Aktualizováno 14. listopadu 2018

PDF

VŘ: Centrum audiovizuálních studií - vedoucí katedry
Aktualizováno 5. listopadu 2018

PDF

VŘ: Výzkumný pracovník pro realizaci mobilit / Call: Research worker for implementing mobility (01)
Aktualizováno 7. září 2018

PDF

VŘ: Výzkumný pracovník pro realizaci mobilit / Call: Research worker for implementing mobility (02)
Aktualizováno 7. září 2018

PDF

VŘ: Výzkumný pracovník pro realizaci mobilit / Call: Research worker for implementing mobility (03)
Aktualizováno 7. září 2018

PDF

VŘ KDT - odborný asistent: dramaturgický seminář
Aktualizováno 17. září 2018

DOC

VŘ KDT - odborný asistent: dílna 1.ročníku
Aktualizováno 17. září 2018

DOC

VŘ - Centrum audiovizuálních studií FAMU - pedagog pro výuku profilového oboru audiovizuální studia. ( vedoucí dílny II )
Aktualizováno 11. září 2018

PDF

VŘ - Centrum audiovizuálních studií FAMU - pedagog pro výuku profilového oboru audiovizuální studia. ( vedoucí dílny I )
Aktualizováno 11. září 2018

PDF

VŘ - Centrum audiovizuálních studií FAMU - pedagog pro výuku profilového oboru audiovizuální studia. ( garant )
Aktualizováno 11. září 2018

PDF

VŘ pedagoga v oblasti dějin umění 20. stol., teorie umění po roce 1960 - CAS
Aktualizováno 20. července 2018

DOC

VŘ vedoucí KDT
Aktualizováno 11. července 2018

DOC

VŘ KF - koordinátor v AJ
Aktualizováno 29. června 2018

DOC

VŘ KF - odborný asistent současné umění
Aktualizováno 29. června 2018

DOC

VŘ KF - vedoucí Ateliéru Fotografie
Aktualizováno 29. června 2018

DOC.
.