logo FAMU
Organizační struktura

Výstavní rada GAMU
 

MgA. Martin Blažíček, Ph.D. (vedoucí CAS)
MgA. Veronika Daňhelová (vedoucí GAMU)
MA Hana Janečková, PGCert. (CAS)
MgA. Markéta Kinterová, Ph.D. (KF)
MgA. Lea Petříková (DSP FAMU)
doc. Mgr. Martin Stecker (vedoucí KF)

Funkční období členů a členek Výstavní rady GAMU je dvouleté a vyprší dnem 8. září 2024.


.
.