Random Image
Organizační struktura

Technologická komise je poradním orgánem děkanky FAMU a řídí se statutem Technologické komise FAMU. Seznam členů Technologické komise FAMU (jmenovaných děkankou FAMU na období 2021 - 2023):

Předseda:

Ondřej Šejnoha (ředitel Studia FAMU)

Členové - interní:

MgA. Tomáš Doruška (katedra střihové skladby)
Jan Kovačovič (vedoucí TV odd. Studia FAMU)
prof. Mgr. Jiří Myslík (katedra kamery)
doc. Mgr. Pavel Rejholec (katedra zvukové tvorby)

Členové - externí:

Michal Mocňák
Ing. Bohuš Získal, Ph.D.

Zástupce studentů:

MgA. Ondřej Belica (DSP - obor Teorie filmové a multimediální tvorby)

 

VÝNOS DĚKANA Č. 3_2019, TECHNOLOGICKÁ KOMISE FAMU

 

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Technologická komise (zápisy)