Random Image
Organizační struktura

Technologická komise je poradním orgánem děkanky FAMU a řídí se statutem Technologické komise FAMU. Seznam členů Technologické komise FAMU (jmenovaných děkankou FAMU na období 2021 - 2023):

Předseda:

Ondřej Šejnoha (ředitel Studia FAMU)

Členové - interní:

MgA. Martin Blažíček, Ph.D.  (Centrum audiovizuálních studií)
MgA. Tomáš Doruška (katedra střihové skladby)
Jan Kovačovič (vedoucí TV odd. Studia FAMU)
prof. Mgr. Jiří Myslík (katedra kamery)
doc. Mgr. Pavel Rejholec (katedra zvukové tvorby)

Členové - externí:

Michal Mocňák
Ing. Bohuš Získal, Ph.D.

Zástupce studentů:

MgA. Ondřej Belica (DSP - obor Teorie filmové a multimediální tvorby)

VÝNOS DĚKANA Č. 3_2019, TECHNOLOGICKÁ KOMISE FAMU

 

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Technologická komise (zápisy)