Random Image
Organizační struktura

Stipendijní komise FAMU byla jmenována děkankou ve složení:

MgA. Tomáš Doruška, Katedra střihové skladby

Ing. Viera Hladišová, tajemnice fakulty

Vojtěch Cibulka, student KZT

MgA. Alexandra Moralesová, studentka DSP

Mgr. Marta Švecová, proděkanka pro studijní záležitosti, předsedkyně komise

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Stipendijní komise (zápisy)