Random Image
Organizační struktura

Stipendijní komise FAMU byla jmenována děkankou ve složení:

MgA. Tomáš Doruška, Katedra střihové skladby

Vojtěch Cibulka, student KZT

MgA. Alexandra Moralesová, studentka DSP

Mgr. Marta Švecová, proděkanka pro studijní záležitosti, předsedkyně komise

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Stipendijní komise (zápisy)