logo FAMU
Organizační struktura

Stipendijní komise FAMU byla jmenována 27. října 2020 děkankou ve složení:

MgA. Tomáš Doruška, Katedra střihové skladby

MgA. David Havas, student

Ing. Viera Hladišová, tajemnice

Michael Jiřinec, student (po dobu přerušení studia zastoupen kandidátem AS FAMU: Vojtěch Cibulka, student)

Mgr. Petr Vlček, proděkan pro studijní záležitosti, předseda komise


.
.