logo FAMU
Organizační struktura

Stipendijní komise FAMU byla jmenována děkankou ve složení:

MgA. Tomáš Doruška, Katedra střihové skladby

Ing. Viera Hladišová, tajemnice fakulty

Michael Jiřinec, student KDT (po dobu přerušení studia zastoupen kandidátem AS FAMU: Vojtěch Cibulka, student)

MgA. Jan Rousek, student DSP

Mgr. Marta Švecová, proděkanka pro studijní záležitosti, předsedkyně komise


.
.