logo FAMU
Organizační struktura

Stipendijní komise FAMU byla jmenována děkankou ve složení:

MgA. Tomáš Doruška, Katedra střihové skladby

Ing. Viera Hladišová, tajemnice fakulty

Vojtěch Cibulka, student KZT

MgA. Alexandra Moralesová, studentka DSP

Mgr. Marta Švecová, proděkanka pro studijní záležitosti, předsedkyně komise


.
.