logo FAMU
Organizační struktura

Plénum garantů

Plénum garantů je poradní orgán děkanky (aktuálně funguje v pilotním režimu; v přípravě je výnos ustavující Plénum).

Garanti:

prof. PhDr. Jan Bernard
prof. Mgr. Jaroslav Brabec
doc. Miroslav Janek
prof. Mgr. Petr Jarchovský
doc. Mgr. David Kořínek
prof. Jiří Kubíček
prof. Mgr. Jakub Kudláč
doc. MgA. Martin Mareček
doc. MgA. Ivo Mathé
doc. Mgr. Bohdan Sláma
doc. Mgr. Štěpánka Šimlová


.
.