logo FAMU
Organizační struktura

Plénum garantů

Plénum garantů je poradní orgán děkanky (aktuálně funguje v pilotním režimu; v přípravě je výnos ustavující Plénum).

Garanti:

prof. PhDr. Jan Bernard
doc. MgA. Martin Blažíček, Ph.D.
prof. Mgr. Jaroslav Brabec
doc. Miroslav Janek
prof. Mgr. Petr Jarchovský
prof. Jiří Kubíček
doc. MgA. Martin Mareček
doc. MgA. Ivo Mathé
doc. Mgr. Bohdan Sláma
doc. Mgr. Martin Stecker
doc. PhDr. Ladislav Šerý
doc. Mgr. Štěpánka Šimlová
doc. Mgr. Ivo Trajkov


.
.