Random Image
Organizační struktura

Oborová rada doktorského studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (studijní obor Teorie filmové a multimediální tvorby):

Předseda: doc. MgA. Ivo Mathé

Členové a členky:

Mgr. Helena Bendová; proděkanka pro vědu a výzkum
doc. RNDr. MgA. Martin Čihák, Ph.D.
Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D.
doc. Mgr. David Kořínek
prof. Jiří Kubíček
prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.
doc. Mgr. Pavel Rejholec
Mgr. Tereza Stejskalová, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Tajemnice OR : PhDr. Ilona Sejkorová

Oborová rada doktorského studijního programu Výzkum a teorie audiovize:

předseda: doc. MgA. Hynek Alt 

členky a členové:

Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.
doc. MgA. Martin Blažíček, Ph.D.
doc. Mgr. Tereza Brdečková
Prof. Mgr. Aleš Danielis
Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
MgA. Lucie Králová, Ph.D.
Prof. Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D.
Prof. Mgr. Jiří Myslík
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
MgA. Maria Procházková, Ph.D.

Tajemnice OR : Monika Janovská

ZÁPISY Z OBOROVÉ RADY

Oborová rada (zápisy)