logo FAMU
Organizační struktura

Oborová rada doktorského studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (studijní obor Teorie filmové a multimediální tvorby): 

Předseda: doc. MgA. Ivo Mathé

Členové a členky:

Mgr. Helena Bendová; proděkanka pro vědu a výzkum 
doc. RNDr. MgA. Martin Čihák, Ph.D.
Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D.
doc. Mgr. David Kořínek
prof. Jiří Kubíček
prof. Mgr. Josef Pecák, CSc.
doc. Mgr. Pavel Rejholec
Mgr. Tereza Stejskalová, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Tajemnice OR: PhDr. Ilona Sejkorová

Oborová rada doktorského studijního programu Výzkum a teorie audiovize: 

Předseda: prof. Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D. 

Členové a členky:

Mgr. Helena Bendová, proděkanka pro vědu a výzkum
prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.
Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.
Mgr. Eliška Děcká, Ph.D.
Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
doc. Mgr. David Kořínek
MgA. Lucie Králová, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Rejholec
doc. Mgr. Marek Vajchr

Tajemnice OR: Monika Janovská

 


.
.