logo FAMU
Organizační struktura

Kolegium děkanky je stálý poradní orgán děkanky. Jeho stálými členy, vedle děkanky, jsou proděkani, tajemnice, vedoucí jednotlivých kateder a ředitel Studia FAMU.

Děkanka:

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

Proděkani:

Mgr. Helena Bendová – věda a výzkum
Mgr. Petr Vlček – studijní záležitosti
PhDr. David Čeněk – zahraniční vztahy

Tajemnice FAMU:

Ing. Viera Hladišová

Katedry a jejich vedoucí:

Centrum audiovizuálních studií (CAS) – Doc. Mgr. David Kořínek
Katedra animované a multimediální tvorby (KAT) – doc. Michaela Pavlátová
Katedra dokumentární tvorby (KDT) – RNDr. MgA. Alice Růžičková
Katedra fotografie (KF) – doc. Martin Stecker
Katedra kamery (KK) – prof. Jaroslav Brabec
Katedra produkce (KP) – MgA. Karla Stojáková
Katedra režie (KR) – Mgr. Bohdan Sláma
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD) – doc. Mgr. Marek Vajchr
Katedra střihové skladby (KSS) – doc. Ivo Trajkov
Katedra zvukové tvorby (KZT) – doc. Mgr. Pavel Rejholec
FAMU International (FI) – Ondřej Zach

Studio FAMU:

Ondřej Šejnoha, DiS.

 

 


.
.