Random Image
Organizační struktura

Kolegium děkana/děkanky je stálým poradním orgánem děkana/děkanky. Jeho stálými členy jsou proděkani/proděkanky, tajemník/tajemnice fakulty, vedoucí kateder, ředitel/ka Studia FAMU a vedoucí Kabinetu teorie a historie audiovize.

Děkanka:

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

Proděkani:

Mgr. Helena Bendová – věda a výzkum
Mgr. Marta Švecová – studijní záležitosti
PhDr. David Čeněk – zahraniční vztahy

Tajemník FAMU:

Stanislav B. Bohačík

Katedry a jejich vedoucí:

Centrum audiovizuálních studií (CAS) – MgA. Martin Blažíček, Ph.D.
Katedra animované a multimediální tvorby (KAT) – doc. Michaela Pavlátová
Katedra dokumentární tvorby (KDT) – RNDr. MgA. Alice Růžičková
Katedra fotografie (KF) – doc. Martin Stecker
Katedra herního designu (KHD) – MgA. Andrej Sýkora
Katedra kamery (KK) – prof. Jaroslav Brabec
Katedra produkce (KP) – MgA. Mgr. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. 
Katedra režie (KR) – Mgr. Bohdan Sláma
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD) – doc. Mgr. Marek Vajchr
Katedra střihové skladby (KSS) – MgA. Tomáš Doruška
Katedra zvukové tvorby (KZT) – doc. Mgr. Pavel Rejholec
FAMU International (FI) – Mgr. Jitka Hejtmanová

Studio FAMU:

Ondřej Šejnoha, DiS.

Kabinet teorie a historie audiovize:

Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Kolegium děkana/ky (zápisy)