Random Image
Organizační struktura

KNIHOVNÍ RADA FAMU

 

Mgr. Helena Bendová, proděkanka VaV - předsedkyně

Mgr. Veronika Klusáková, PhD., Centrum audiovizuálních studií

Mgr. Petr Kubica, Katedra dokumentární tvorby

Mgr. Eliška Mlynáriková, vedoucí knihovny

MgA. Lea Petříková, studentka

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA, děkanka (host)