logo FAMU
Organizační struktura

Mgr. Helena Bendová, předsedkyně
prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.
MgA. Tomáš Janáček
doc. RNDr., MgA. Martin Čihák, Ph.D.
Mgr. Eliška Děcká, Ph.D.
Mgr. Petra Dominková, Ph.D.
Mgr. Martin Ryšavý
MgA. Petr Koblovský, Ph.D.
Mgr. Petr Kubica
Mgr. Vladimír Skall
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Mgr. Marta Švecová
PhDr. David Čeněk

Ediční komise (EK) FAMU zasedá zpravidla 2x do roka (červen, listopad) a projednává nové publikační záměry autorů pocházejících nejen z akademické obce FAMU, kteří mají zájem o publikování v NAMU. V případě, že počet přítomných členů na zasedání tvoří nadpoloviční většinu, nechává předseda EK hlasovat o zařazení/nezařazení jednotlivých titulů do edičního plánu NAMU, ze kterého může být taktéž schválený titul se souhlasem EK vyřazen.


.
.