Random Image
Organizační struktura

V souladu se zákonem 111/1998 Sb. (§ 27/f) a Disciplinárním řádem pro studenty AMU ustanovuji disciplinární komisi FAMU v tomto složení:

doc. Mgr. Tereza Brdečková, pedagožka KSD FAMU
Schválena AS FAMU 30. 3. 2021

Mgr. et MgA. Šárka Slezáková, studentka DSP FAMU
Schválena AS FAMU 17. 10. 2023

Julie Soffer, studentka KP FAMU
Schválena AS FAMU 17. 10. 2023

Petr Oukropec, pedagog KP FAMU

Schválen AS FAMU 16. 1. 2023

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD