logo FAMU
Organizační struktura

V souladu se zákonem 111/1998 Sb. (§ 27/f) a Disciplinárním řádem pro studenty AMU ustanovuji disciplinární komisi FAMU v tomto složení:

doc. Mgr. Tereza Brdečková, pedagožka KSD FAMU
Schválena AS FAMU 30. 3. 2021 

Mgr. et MgA. Šárka Slezáková, studentka DSP FAMU
Schválena AS FAMU 14. 10. 2021 

Julie Soffer (roz. Ondračková), studentka KP FAMU
Schválena AS FAMU 14. 10. 2021 

Petr Oukropec, pedagog KP FAMU

Schválen AS FAMU 16. 1. 2023


.
.