logo FAMU
Organizační struktura

V souladu se zákonem 111/1998 Sb. (§ 27/f) a Disciplinárním řádem pro studenty AMU ustanovuji od 30. 1. 2018 disciplinární komisi FAMU v tomto složení:

Mgr. Petr Marek, pedagog KR FAMU
doc. Mgr. Tereza Brdečková, pedagožka KSD FAMU
Schválena AS FAMU 30. 3. 2021 
Mgr. et MgA. Šárka Slezáková, studentka DSP FAMU
Schváleno AS FAMU 14. 10. 2021 
Julie Ondračková, studentka Katedry produkce FAMU
Schváleno AS FAMU 14. 10. 2021 

 

 

 

 


.
.