Random Image
Organizační struktura

AKADEMICKÝ SENÁT FAMU

Akademický senát FAMU je samosprávný orgán, který zastupuje a hájí zájmy školy a její akademické obce (všech studentů/studentek a akademických pracovníků/pracovnic FAMU), má veřejně přístupná zasedání, kde dochází k důležitému střetávání myšlenek a názorů.

Akademický senát FAMU se skládá z 5 pedagogů/pedagožek a 4 studentů/studentek.

PEDAGOGICKÁ KOMORA:

Mgr. David Jařab, Katedra režie, e-mail: david.jarab2@gmail.com
mandát do 16. 3. 2024*

Mgr. Petr Marek, Katedra režie, e-mail: muzikant.krlek@post.cz
mandát do 21. 3. 2025* 

MgA. Mgr. Radim Procházka, Ph.D. (předseda AS), FAMU International, e-mail: radim.prochazka@famu.cz
mandát do 21. 3. 2025*

MgA. Andrej Sýkora, Katedra herního designu, e-mail: andrej.sykora@famu.cz
kooptován 2. 1. 2024, mandát do 16. 3. 2024*

doc. Mgr. Marek Vajchr, Katedra scenáristiky a dramaturgie, e-mail: marek.vajchr@famu.cz
mandát do 21. 3. 2025*

STUDENTSKÁ KOMORA:

Mgr. BcA. Helena Fikerová, Katedra kamery, e-mail: fikero01@st.amu.cz 
mandát do 16. 3. 2024*

Martin Imrich, Katedra dokumentární tvorby, e-mail: imrich01@st.amu.cz
mandát do 16. 3. 2024*

Marie Anna Šulc (místopředsedkyně AS), Centrum audiovizuálních studií, e-mail: sulc04@st.amu.cz
mandát do 21. 3. 2025*

Jan Čadek, Katedra produkce, e-mail: cadek02@st.amu.cz
mandát do 16. března 2024*

Tajemník AS FAMU: Mikoláš Arsenjev

*) Orientační údaj, odvozovaný - od počátků trvání AS FAMU - od data, kdy se člen zvolený ve volbách do AS FAMU ujímá svého tříletého mandátu. Jde tedy o datum přesně 3 roky od prvního zasedání AS FAMU po příslušných doplňovacích volbách. Tento údaj slouží k odvození nejzazšího termínu pro vypsání příštích doplňovacích voleb do AS FAMU.