logo FAMU
Organizační struktura

AKADEMICKÝ SENÁT FAMU

Několik vět o Akademickém senátu FAMU.

Naštěstí má akademický senát každá fakulta vysoké školy. Je to v prvé řadě kontrolní orgán. Kontroluje vedení školy. Má spoustu možností, jak dobrým směrem ovlivnit chod fakulty, protože krom toho, že může navrhovat spoustu změn, tak kontroluje a schvaluje zásadní kroky vedení nebo se k nim vyjadřuje, případně upozorňuje na nesprávnost kroků této „vlády“. To slovo jsem použil záměrně, neboť když si to přirovnáte ke státnímu rozložení moci, tak rektor může být prezident, děkan premiér, celý děkanát vláda a senát je parlament. Dobré složení parlamentu tudíž ovlivní ledacos. Tenhle „parlament“ navíc přímo volí premiéra (děkana), což je výhoda. A ten se mu zodpovídá. V tomhle „parlamentu“ sedí 5 pedagogů a 4 studenti FAMU. Všichni jsou přímo voleni celou akademickou obcí čili všemi akademickými pracovníky i studenty. A z toho vyplývá jednoduchá pravda: je dobré chodit nejen k volbám státním, ale i fakultním.Neboť co vás štve ve státě, můžete ovlivnit skrz své zastupitele ve státním parlamentu/senátu. Výhodou toho fakultního je, že na celé škole je mnohem méně lidí než v republice, známe se blíž a máme společné profesní i lidské problémy. Tím to může být oproti státu jednodušší a rychlejší. Akademický senát v dobrém složení se tedy zastává potřeb studentů i pedagogů, často i proti vedení školy, ale ideálně ve spolupráci s ním. Podílí se tak (a přímo i jeho voliči) na směřování fakulty. A každý, kdo je členem akademické obce, se může na své senátory obrátit s podnětem k projednání. Neboť jsou to jeho zastupitelé. A oni se pak zodpovídají jemu, svému voliči. A samozřejmě každý člen akademické obce (vyjma těch, kteří tvoří „vládu“) může do senátu kandidovat. A tím získat možnost ovlivňovat zásadní kroky celé fakulty.

- Petr Marek, předseda Akademického senátu FAMU (připraveno pro Průvodce studiem 2021/22)


Pedagogická komora:

Mgr. David Jařab, Katedra režie, e-mail: david.jarab2@gmail.com
mandát do 16. 3. 2024*

Mgr. Petr Kubica, Katedra dokumentární tvorby, e-mail: petr.kubica@famu.cz
mandát do 27. 3. 2022*

Mgr. Petr Marek (předseda AS), Katedra režie, e-mail: muzikant.krlek@post.cz
mandát do 27. 3. 2022*

MgA. Karla Stojáková, Katedra produkce, e-mail: karla.stojakova@famu.cz
kooptovaná od 16. února 2021, mandát do 27. 3. 2022*

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D., Katedra fotografie, e-mail: michal.simunek@famu.cz
mandát do 16. 3. 2024*

Studentská komora:

Helena Fikerová (místopředsedkyně AS), Katedra kamery, e-mail: fikero01@st.amu.cz 
mandát do 16. 3. 2024*

Mgr. Martin Kohout, Teorie filmové a multimediální tvorby, e-mail: kohoxmartin@seznam.cz
mandát do 27. 3. 2022*

Ondřej Lukeš, Katedra produkce, e-mail: lukes02@st.amu.cz
mandát do 16. 3. 2024*

Martin Polák, Katedra zvukové tvorby, e-mail: polak06@st.amu.cz 
mandát do 16. 3. 2024*

 


*) Orientační údaj, odvozovaný - od počátků trvání AS FAMU - od data, kdy se člen zvolený ve volbách do AS FAMU ujímá svého tříletého mandátu. Jde tedy o datum přesně 3 roky od prvního zasedání AS FAMU po příslušných doplňovacích volbách. Tento údaj slouží k odvození nejzazšího termínu pro vypsání příštích doplňovacích voleb do AS FAMU.

Aktuality celé FAMU najdete na úřední desce

.
.