Random Image
Organizační struktura

AKADEMICKÝ SENÁT FAMU

Akademický senát FAMU je samosprávný orgán, který zastupuje a hájí zájmy školy a její akademické obce (všech studentů/studentek a akademických pracovníků/pracovnic FAMU), má veřejně přístupná zasedání, kde dochází k důležitému střetávání myšlenek a názorů.

Akademický senát FAMU se skládá z 5 pedagogů/pedagožek a 4 studentů/studentek.

PEDAGOGICKÁ KOMORA:

Mgr. Petr Marek, Katedra režie, e-mail: muzikant.krlek@post.cz
mandát do 21. 3. 2025* 

MgA. Mgr. Radim Procházka, Ph.D. (předseda AS), FAMU International, e-mail: radim.prochazka@famu.cz
mandát do 21. 3. 2025*

doc. Mgr. Marek Vajchr, Katedra scenáristiky a dramaturgie, e-mail: marek.vajchr@famu.cz
mandát do 21. 3. 2025*

MgA. Kamila Zlatušková, Ph.D., Katedra produkce, e-mail: kamila.zlatuskova@famu.cz
mandát do: 11. 4. 2027*

Ing. Martin Ožvold, Ph.D., Katedra zvukové tvorby, e-mail: martin.ozvold@famu.cz
mandát do: 11. 4. 2027*

STUDENTSKÁ KOMORA:

Jan Čadek (místopředseda AS), Katedra produkce, e-mail: cadek02@st.amu.cz
mandát do: 11. 4. 2027*

Barbora Aradská, Katedra dokumentární tvorby, e-mail: aradsk02@st.amu.cz
kooptována 7. května 2024, mandát do 21. 3. 2025*

BcA. Mikoláš Arsenjev, Katedra dokumentární tvorby, e-mail: arsenj02@st.amu.cz
mandát do: 11. 4. 2027*

MgA. Sarah Slavíčková, Katedra režie, e-mail: slavic03@st.amu.cz
mandát do: 11. 4. 2027*

Tajemník AS FAMU: Mikoláš Arsenjev, e-mail: arsenj02@st.amu.cz 

*) Orientační údaj, odvozovaný - od počátků trvání AS FAMU - od data, kdy se člen zvolený ve volbách do AS FAMU ujímá svého tříletého mandátu. Jde tedy o datum přesně 3 roky od prvního zasedání AS FAMU po příslušných doplňovacích volbách. Tento údaj slouží k odvození nejzazšího termínu pro vypsání příštích doplňovacích voleb do AS FAMU.