Random Image
Organizační struktura

MGR. ZBYNĚK ONDŘICH 

Tajemník

Mgr. Zbyněk Ondřich pracoval od roku 1991 jako finanční manažer Divadla Archa, měl na starost finanční a ekonomické řízení organizace. V minulosti pracoval jako produkční v divadelní, hudební a audiovizuální oblasti. Zbyněk Ondřich je absolvent katedry produkce na FAMU, absolvoval měsíční stáž v programu Arts Management na univerzitě v Amsterdamu a studijní pobyt v USA v programu určeném pro umělce/umělkyně a umělecké manažery/manažerky.

Kontakt:
E-mail: zbynek.ondrich@famu.cz
Telefon: 234 244 303
Osobně: děkanát,  3. patro