Random Image
Organizační struktura

Stanislav b. bohačík

Tajemník

Tajemník pečuje o ekonomický chod fakulty, o budovu a její vybavení, o bezpečnost zaměstnanců/kyň a řídí práci technicko-hospodářských pracovníků/ic – dobrých duší, díky nimž funguje každodenní chod kateder i celé fakulty. 

Stanislav B. Bohačík působil posledních dvacet let jako projektový a provozní či ekonomický manažer. Má zkušenosti s krizovým a finančním řízením. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Université Fribourg. Pracoval jako manažer projektů pro Akademii věd ČR, finanční manažer, ekonomicko-provozní ředitel a výkonný ředitel několika společností, či jako projektový manažer na Univerzitě Karlově, kde připravoval a řídil mezinárodní projekt velkého rozsahu. Je členem International Project Management Association (IPMA), kde v letech 2019 až 2020 zastával funkci viceprezidenta a předtím vedoucího sekce pro mladé projektové manažery v ČR. Je rovněž členem S.č.p. Všehrd.

Pan Bohačík se zaměřuje na oblast finančního řízení s výrazným akcentem na vícezdrojové financování. Má zkušenosti s tvorbou a čerpáním projektových i investičních rozpočtů a jako projektový manažer je zvyklý koordinovat velké týmy i realizaci různých prolínajících se rozpočtových akcí. Jeho odborným zaměřením jsou pracovní právo a restituce uměleckých děl.

Kontakt:
E-mail: stanislav.bohacik@famu.cz
Telefon: +420 234 244 303