Random Image
Organizační struktura

ING. VIERA HLADIŠOVÁ

Tajemnice

Tajemnice pečuje o ekonomický chod fakulty, o budovu a její vybavení, o bezpečnost zaměstnanců/kyň a řídí práci technicko-hospodářských pracovníků/ic – dobrých duší, díky nimž funguje každodenní chod kateder i celé fakulty. 
 

Kontakt:
E-mail: viera.hladisova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 303

Úřední hodiny: 

Pondělí 9:00 – 11:00

Úterý 9:00 – 11:00

Čtvrtek 9:00 – 11:00