logo FAMU
Organizační struktura

S čím vám pomůže naše studijní oddělení:
 

  • odpoví vám na otázky ohledně přijímacího řízení a uznání zahraničního vzdělání;
  • poradí vám ohledně bakalářského, magisterského a doktorského studia, zodpoví vám dotazy týkající se studijního plánu a podmínek jeho splnění; 
  • vydává potvrzení o studiu;
  • také má na starost kompletaci žádostí o stipendia;
  • vede evidenci studentů a průběhu jejich studia;
  • vyřizuje žádosti studentů o ubytování na koleji, individuální studijní plán, přerušení studia, evidence uznané doby rodičovství, a další.

 

Tereza Finrašková, DiS.

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: tereza.finraskova@famu.cz
Telefon: 234 244 319
Detail osoby

Ing. Eliška Pičmanová

Referentka studijního oddělení

E-mail: eliska.picmanova@famu.cz
Telefon: 234 244 310
Detail osoby

FAMU
Studijní oddělení
Smetanovo nábř. 2
116 65 Praha 1

 
3. patro, dveře č. 340
 

 .
.