Random Image
Organizační struktura

MGR. KRISTÝNA ŠPERKOVÁ

Odborná sekretářka děkanky a tajemnice

Kristýna má na starost chod sekretariátu děkanátu ve všech jeho aspektech. Organizuje a koordinuje program a jednání děkanky fakulty, domlouvá schůzky, stará se o výnosy a výběrová řízení, a zajišťuje celofakultní korespondenci.
 

Kontakt:

E-mail: kristyna.sperkova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 301