Random Image
Organizační struktura

MGR. HELENA BENDOVÁ

Proděkanka pro vědu a výzkum

Helena Bendová vystudovala filmovou vědu a aktuálně je členkou Rady Státního fondu kinematografie. Patnáct let pracovala jako odborná asistentka v Centru audiovizuálních studií na FAMU, kde se zaměřovala mj. na herní studia, filmovou analýzu a teorii a francouzský film. Vedle pedagogické a vědecké činnosti působí jako překladatelka, editorka a odborná redaktorka. Několik let byla šéfredaktorkou filmového dvouměsíčníku Cinepur a redaktorkou časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu Iluminace. V roce 2017 vyšla její kniha Umění počítačových her.

Kontakt:

E-mail: helena.bendova@famu.cz
Telefon: 234 244 304; 604 125 825

MGR. MARTA ŠVECOVÁ

Proděkanka pro studijní záležitosti

Marta Švecová má za sebou rozsáhlou přednáškovou a poradenskou činnost, působí jako místopředsedkyně Rady Státního fondu kinematografie, pedagožka na FAMU, kde několik let vedla Katedru produkce, programová ředitelka filmového festivalu FEBIOFEST či předsedkyně Rady Segmentu Audiovize Registru uměleckých výstupů MŠMT. Je mezinárodní expertkou Creative Europe a EQ ARTS. Má také řadu mezinárodních zkušeností (Vortex Production Londýn, MDC International Berlín). Působila také jako poradkyně pro filmové festivaly v zemích východní Evropy a Balkánu (Sarajevo IFF, Bratislava IFF, Warsaw IFF), a přednášela na různých producentských workshopech po celé Evropě.

Kontakt:

E-mail: marta.svecova@famu.cz 
Telefon: 234 244 306

PHDR. DAVID ČENĚK

Proděkan pro zahraniční vztahy

Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a obor filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je expertním poradcem Státního fondu kinematografie a členem komise Odboru média a audiovize Ministerstva kultury ČR. Spolupracoval či spolupracuje jako programový dramaturg, překladatel a tlumočník s řadou českých festivalů (např. MFF KV, Febiofest, Letní filmová škola, MFF Zlín, MFDF Jihlava). Od roku 2005 působí jako asistent na Katedře filmových studií FF UK. Je spoluautorem publikací o kinematografii (Jean-Luc Godard, Chris Marker, Alain Resnais, Robert Bresson aj.). V rámci mezinárodního projektu CINED zastupoval Českou republiku a podílel se na zavádění filmové výchovy do českého prostředí.

Kontakt:

E-mail: david.cenek@famu.cz
Telefon: 234 244 370