logo FAMU
Organizační struktura

Mgr. Helena Bendová

Proděkanka pro vědu a výzkum

Helena Bendová vystudovala filmovou vědu a aktuálně je členkou Rady Státního fondu kinematografie. Patnáct let pracovala jako odborná asistentka v Centru audiovizuálních studií na FAMU, kde se zaměřovala mj. na herní studia, filmovou analýzu a teorii a francouzský film. Vedle pedagogické a vědecké činnosti působí jako překladatelka, editorka a odborná redaktorka. Několik let byla šéfredaktorkou filmového dvouměsíčníku Cinepur a redaktorkou časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu Iluminace. V roce 2017 vyšla její kniha Umění počítačových her.

Kontakt:

E-mail: helena.bendova@famu.cz
Telefon: 234 244 304; 604 125 825


Mgr. Petr Vlček

Proděkan pro studijní záležitosti

Přes deset let pracoval jako vedoucí produkce Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc. Na FAMU působí od roku 2017, nejprve jako projektový manažer, nyní jako proděkan pro studijní záležitosti. Je expertním poradcem Státního fondu kinematografie a Odboru média a audiovize Ministerstva kultury ČR. Je rovněž člen Rady segmentu Audiovize Registru uměleckých výstupů MŠMT. Petr také spolupracuje s festivalem Letní filmová škola, kde od roku 2010 působí jako dramaturg a pro který připravil řadu retrospektiv polských filmařů. 

Kontakt:

E-mail: petr.vlcek@famu.cz
Telefon: 234 244 306; 604 315 537


PhDr. David Čeněk

Proděkan pro zahraniční vztahy

Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a obor filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je expertním poradcem Státního fondu kinematografie a členem komise Odboru média a audiovize Ministerstva kultury ČR. Spolupracoval či spolupracuje jako programový dramaturg, překladatel a tlumočník s řadou českých festivalů (např. MFF KV, Febiofest, Letní filmová škola, MFF Zlín, MFDF Jihlava). Od roku 2005 působí jako asistent na Katedře filmových studií FF UK. Je spoluautorem publikací o kinematografii (Jean-Luc Godard, Chris Marker, Alain Resnais, Robert Bresson aj.). V rámci mezinárodního projektu CINED zastupoval Českou republiku a podílel se na zavádění filmové výchovy do českého prostředí.

Kontakt:

E-mail: david.cenek@famu.cz
Telefon: 234 244 370.
.