logo FAMU
Organizační struktura

MgA. Klaudie Osičková

Vedoucí komunikace

Klaudie má na starost vnitřní i vnější komunikaci školy. Na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter informuje fakultu i veřejnost o všem podstatném a pozoruhodném, co se na FAMU děje. Spravuje školní web, zásobuje fakultu pravidelnými infoměsíčníky FAMU News, komunikuje s médii a plánuje další komunikační výstupy. 

Kontakt:

E-mail: klaudie.osickova@famu.cz; famu@famu.cz
Telefon: +420 234 244 307; +420 775 113 779.
.