Random Image
Organizační struktura

Grantové oddělení:

  • koordinuje zpracování zásadních dokumentů v oblasti vědy a výzkumu na fakultě;
  • vede a odpovídá za agendu domácích i zahraničních grantových projektů, především grantových programů Evropské unie, včetně grantových přihlášek a zpráv;
  • vede agendu projektů financovaných z Operačních programů.