Random Image
Organizační struktura

PHDR. david čeněk 

Děkan

PhDr. David Čeněk vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a obor Filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je expertním poradcem Státního fondu kinematografie a byl členem komise Odboru média a audiovize Ministerstva kultury ČR. Spolupracoval či spolupracuje jako programový dramaturg, překladatel a tlumočník s řadou českých festivalů (např. MFF KV, Febiofest, Letní filmová škola, MFF Zlín, MFDF Jihlava). Od roku 2005 působí jako asistent na Katedře filmových studií FF UK. Je spoluautorem publikací o kinematografii (Jean-Luc Godard, Chris Marker, Alain Resnais, Robert Bresson aj.). V rámci mezinárodního projektu CINED zastupoval Českou republiku a podílel se na zavádění filmové výchovy do českého prostředí. Od roku 2020 působil jako proděkan pro zahraniční záležitosti na FAMU, kde se především zabýval vývojem mentoringového programu. Od května 2024 je David Čeněk děkanem FAMU.

Kontakt:

E-mail: david.cenek@famu.cz
Telefon: +420 234 244 302
Kancelář: děkanát, 3. patro, Palác Lažanských, Smetanovo nábřeží 2