Random Image
Organizační struktura

PHDR. MGR. ANDREA SLOVÁKOVÁ, PH.D., MBA

Děkanka 
 

Andrea Slováková vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci, a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde absolvovala postgraduální studium. Studovala dokumentární tvorbu na FAMU a strategický management na Cambridge Business School.

V letech 2003 až 2011 působila ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, v posledních letech jako ředitelka pro publikační činnost. Nadále pro něj dramaturgicky připravuje sekce experimentálních dokumentů a program instalací ve virtuální realitě. V letech 2012–2015 působila jako ředitelka Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze.

Publikuje texty o filmu v různých periodicích (například Kino Ikon, Film a doba, Kinečko), byla šéfredaktorkou sborníku textů o dokumentu DO a editorsky vedla Dok.revue (příloha týdeníku Respekt). Je autorkou knihy Co je nového ve filmové vědě (2017) a básnické sbírky Vně (2018). Od r. 2008 pravidelně přednášela dějiny a metody dokumentárního a experimentálního filmu na Masarykově univerzitě v Brně, příležitostně také na Karlově univerzitě, VŠMU, Univerzitě Palackého a na FAMU.

Je expertkou českého Státního fondu kinematografie a slovenského Audiovizuálneho fondu. Založila nakladatelství non-fikční literatury Nová beseda. Natočila například portrét matematika Petra Vopěnkyfilm o mracíchesej o dohlížecích mechanizmech, experimentální film o českém průmyslu nebo filozofický experiment 500 plošin.

Od května 2020 je děkankou FAMU.


Kontakt:

E-mail: andrea.slovakova@famu.cz
Telefon: +420 234 244 302
 

Otevřené dveře

Každý čtvrtek od 9 do 10 hodin jsou pro vás otevřené dveře u paní děkanky. Můžete přijít osobně na děkanát FAMU, nebo se připojit se můžete prostřednictvím tohoto odkazu. Tuto příležitost mohou pedagogové, pedagožky a ostatní zaměstnanci a zaměstnankyně na FAMU využít k tomu, aby se podělili/ly o své podněty, názory, ale i problémy související s jejich prací.

Foto: (c) Karel Cudlín, Nová beseda