logo FAMU

Kryštof ZVOLÁNEK

Program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Obor: Dokumentární tvorba
Ročník: 3. bakalářský
E-mail: zvolan02@st.amu.cz



.
.