logo FAMU

RNDr. MgA. Alice RŮŽIČKOVÁ

Odborný asistent - vedoucí katedry

E-mail: alice.ruzickova@famu.cz
Web: ['https://www.youtube.com/channel/UCbHZHGbnBZ5rBMQC0F5TKhg']
Telefon: 234 244 306, ['605 110 903']

Pracoviště:
  • Katedra dokumentární tvorby

Konzultační hodiny:
po dohodě

Úspěchy & životopis

2018

vedoucí katedry KDT FAMU / 2018-dosud


2012

dramaturgyně CPDV Česká televize / 2012-dosud


2003

proděkanka FAMU pro studijní záležitosti / 2003-2010


2002

interní pedagožka a vedoucí realizační dílny KDT FAMU / 2002-dosud


2001

promítačka v multiplexu Slovanský dům / 2001-2003


1999

externí pedagogožka FHS UK / 1999-2010


1999

externí pedagožka KDT FAMU / 1999-2001


1996

režisérka / 1996-dosud


1993

odborná asistentka PřF UK / 1993-1999


1995

studium na FAMU, obor dokumentární tvorba (titul MgA.) / 1995-2001


1984

studium na PřF UK, obor učitelství biologie - matematika, odborná zoologie - entomologie (titul RNDr.) / 1984-1991


1966

narozena v Praze


Publikační a tvůrčí činnost


.
.