logo FAMU

Halka JEŘÁBEK TŘEŠŇÁKOVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: halka.tresnakova@amu.cz

Pracoviště:
  • DČ FAMU
  • Katedra animované tvorby


.
.