logo FAMU

Přednášky hostů KF: Jussi Parikka (U1, 19:00)

20. února 2019 19:00 -
20. února 2019 20:00Vzdálené a velkorozměrné: O polohách, pohybu a rozměrech digitálních obrazů

Tato přednáška se bude zabývat některými klíčovými otázkami týkajícími se prostředí digitálního zobrazování, se zvláštním důrazem na otázky vzdáleného snímání a infrastrukturních obrazů. Tímto nejsou míněny pouze obrazy infrastruktury, ale to, jak obrazy fungují jako měřítka a stupnice měření, která dávají uskupení materiálů a prostředí do vztahů, které dávají smysl jako data. Vztah obrazu a dat se proto stává jedním z aspektů tohoto prostředí digitálního zobrazování, které se rovněž integruje do různých způsobů využití obrazů v systémech velkých rozměrů. Přednáška bude čerpat z příkladů z nedávných vědeckých diskusí v rámci vizuální kultury a architektonické teorie i uměleckých projektů, jako je Geocinema.

Dr. Jussi Parikka je hostujícím výzkumným pracovníkem FAMU a profesorem na Winchesterské škole umění (University of Southampton), kde je rovněž zakládajícím partnerem výzkumné skupiny Archeologie médií a technologií. K jeho knihám patří trilogie o mediální ekologii Digital Contagions (Digitální nákazy) (2007, 2. vyd. 2016), kniha Insect Media (Hmyzí média) (2010) a nejnověji také A Geology of Media (Geologie médií) (2015), která se zabývá ekologickými souvislostmi technické mediální kultury. Toto téma bylo dále rozvinuto v krátké brožuře A Slow, Contemporary Violence: Damaged Environments of Technological Culture (2016). Je také spoluautorem knihy Across and Beyond: - A transmediale Reader on Post-digital Practices, Concepts, and Institutions (Sternberg Press, 2016, kterou vydal spolu s Ryanem Bishopem, Kristofferem Gansingem a Elvií Wilk). Dvě jeho knihy se připravují k vydání v roce 2019 v českém překladu (Co je archeologie médií? /What is Media Archaeology?/ A Geologie médií /A Geology of Media/).

 

FAMU

Lažanský palác
Smetanovo nábř. 2, Praha 1.
.