logo FAMU

Max Feldman: Co je to náznak? / What is a Hint? (U1)

Bez obrázku

17. října 2018 19:00 -
17. října 2018 20:00Ve středu 17. 10. 2018 v 19:00 Vás zveme na přednášku Maxe Feldmana v U1, FAMU.  / We cordially invite you to Max Feldman's lecture on 17. 10., 7pm, U1, FAMU.

Co je to náznak?

Ať už jsme umělci, fotografové nebo spisovatelé, jak můžeme organizovat svou práci ve věku úplné nejistoty? Jedna klasická metoda je tak jednoduchá, že se nezdá být nutné ji zmiňovat - psaní si poznámek nebo připomínek. Jenže, pokud je vše neurčité a není jasné, co bude zítra, jaký je důvod posílat sám sobě zprávy do budoucnosti. Tato přednáška se zabývá anticko-řeckým pojetím osudu, Marxovou filozofií dějin a současnými filozofiemi "radikální kondenzace" v kontextu probíhající spolupráce mezi spisovatelem Maxem L. Feldmanem a vizuálním umělcem Jamesem Lewisem, jehož
"náznaky" tvoří podstatnou součástí jeho praxe.

Max L. Feldman je teoretik a kritik působící ve Vídni. Jeho texty se objevily v publikacích ArtAgenda, ArtForum, FlashArt, Frieze, Mousse a Verso. V minulosti přednášel Feldman filozofii na Heythrop College (University of London) a University of Roehampton v Londýně.

------------------------------------
What is a Hint?

Whether we are artists, photographers, or writers, how can we organise our practice in an age of total uncertainty? One classic method is so simple that it doesn’t seem worth mentioning—writing notes or reminders to yourself. Then again, if everything is uncertain and it is not clear what tomorrow will bring, what is the point of sending ourselves a message in the future. This lecture discusses the ancient Greek concept of fate, Marx's philosophy of history, and contemporary philosophies of ‘radical contingency’, in the context of the ongoing collaboration between writer Max L. Feldman and visual artist James Lewis, whose ‘hints’ to himself form an essential part of his practice.

Max L. Feldman is a writer and art critic based in Vienna. His writing has appeared in ArtAgenda, ArtForum, FlashArt, Frieze, Mousse, and Verso, and he has taught Philosophy at Heythrop College (University of London) and The University of Roehampton, London.


 

FAMU

Lažanský palác
Smetanovo nábř. 2, Praha 1.
.