logo FAMU

Max Vajt: A LITTLE PLACE JUST FOR YOU (Galerie Panel, opening 10. 10., 20:00)

10. října 2018 20:00 -
19. října 2018 18:00



Galerie PANEL
Katedra fotografie FAMU/ Department of photography FAMU
Smetanovo nábřeží 1012/ 2, Praha 1, 1. patro/ first floor

Max Vajt je student ateliéru Hynka Alta na pražské FAMU. V současnosti se ve své práci zabývá hranicemi virtuálního prostoru, možnostmi komunikace skrz digitální prostředky a především klade důraz na interakci s divákem a to zejména pomocí formátu počítačové hry. Ve své výstavě A LITTLE PLACE JUST FOR YOU propojuje dvě témata, která se neustále vzájemně doplňují: Intimita a instituce muzea v době digitální komunikace a virtuálního prostředí. V krátkem reklamním videu představuje fiktivní instituci personalizovaného muzea, kterou následně rozkládá v počítačové hře intimním narativem o pomalu se rozkládajícím vztahu dvou lidí.
-------------------------------------
Max Vajt is a student of Hynek Alt Studio at Prague's FAMU. Recently he deals with the boundaries of virtual space, the possibilities of communication through digital media and above all, Vajt emphasizes the interaction with the spectator, especially in the computer game format. In his exhibited project A LITTLE PLACE JUST FOR YOU he deals with two topics which are continuously complementing: intimacy and museum institutions in the time of digital communication and virtual environment. In a short commercial video, he presents a fictitious institution of a personalized museum, which he subsequently breaks down in the computer game with an intimate narrative about the slowly decaying relationship of two people.

curators Richard Janeček & Inka Karčáková

Galerie Panel

FAMU, Lažanský palác (1. patro)
Smetanovo nábř. 2
Praha 1



.
.