logo FAMU

Fotografie jako jediný originál. FOTOGRAM / Phograph as the only original. PHOTOGRAM

14. července 2018 09:00 -
12. září 2018 16:00Katedra fotografie FAMU a Město Beroun si Vás dovolují pozvat na výstavu: Fotografie jako jediný originál. FOTOGRAM / FAMU, Department of Still Photography and the town Beroun take pleasure to invite you to the exhibition: Phograph as the only original. PHOTOGRAM

14. 7. - 12. 9. 2018, Výstavní síň Jiřího Janíčka, Beroun, Dolní brána

Galerie je otevřena ve středu 11 – 16, v sobotu 9 – 13.
Opening hours on Wednesdays 1 a.m. – 4 p.m., on Saturdays 9 a.m. – 1p.m.

Výstavy jsou realizovány s finanční podporou Města Berouna.

Projekt Fotografie jako jediný originál se začal připravovat již před dvěma lety. Vznikl na základě iniciativy studentů, kteří v rámci nově vzniklého Atelieru klasické fotografie, začali hledat postupy, které by je vyvedly ze zajetí digitální fotografie.

Z velkého množství podnětů, které historická fotografie nabízí, jsme začali používat technologie, které nejsou jen variantou pro současné analogové postupy, ale přinášejí do současného stavu techniku přímého pozitivního snímku. A to jsou právě postupy pro vytvoření jediného originálu. Náš zájem se tedy zaměřil na technologii Ambrotypie, Ferrotypie, Polaroid a barevnou inverzi. Připustíme-li, že fotografie může být ve své finální podobě i negativem respektive otiskem dané reality na citlivý materiál bez záměru ho dále rozmnožovat, patří do této skupiny také fotogram, a ten je právě tématem naší výstavy.

Jaká technologie se vlastně pod názvem FOTOGRAM skrývá? Fotogram se dá vlastně aplikovat na všech výše zmíněných technologiích a to bez použití fotografického aparátu a dopadající světlo nemusí být transformováno žádnou optickou soustavou.

Princip spočívá v tom, že na světlocitlivý materiál položíme objekt či objekty světlem nepropustné nebo s různým stupněm propustnosti a ten po osvitu a následném zpracování nese negativní otisk objektu. Tento objektu se však dá vhodným úhlem dopadu světla modifikovat a případně začlenit jeho stín.Ve výsledku se pak na černém podkladě objevují bílé nebo šedé otisky, což závisí na propustnosti předmětu nebo na době, kdy leží objekt při osvitu na podložce.

Na této prezentaci se podílel hostující pařížský pedagog a fotograf Marc Bellini, studenti Atelieru klasické fotografie a studenti 1. ročníku MgA. studia. Pro každý fotogram byla zvolena plocha 10 metrů čtverečních a tématem byl "Tanec" a "Mezinárodní večeře".

Dalším cvičením byl fotogram s volnou tématikou, který postupně exponovalo 18 studentů na desetimetrovou roli fotopapíru..
.