logo FAMU

Karel Vachek: Komunismus a síť

3. srpna 2020 16:00 -
3. srpna 2020 23:00U příležitosti životního jubilea Karla Vachka srdečně zveme na projekci jeho filmu Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie.

Šestihodinová esej o čtyřech částech zkoumá filozofickou optikou dějiny režimů a revolucí, vůdců a mučedníků. Koláž z osobních vzpomínek, inscenovaných výjevů a archivů kolektivní paměti srovnává pražské jaro se sametovou revolucí a ukazuje expozici, kolizi, krizi a katarzi polistopadové společnosti. Nadějí na záchranu demokracie je kreativní smích, rozpouštějící nedotknutelnost a zbytnělá ega představitelů státních institucí. Internet osvobozuje společnost od zastupitelů jako nefunkčního mezičlánku, který brání přímé komunikaci občanů s mocenskými orgány.

Ponrepo

Bartolomějská 291/11, Praha 1.
.